Stadig for få der vil være maskinmester

Flere studerende på maskinmesteruddannelsen end sidste år, men kun halvt så mange, som der efterspørges

FREDERIKSHAVN:Otte studerende i en klasse med plads til 24. Det var situationen på maskinmesteruddannelsen på Martec for et år siden. Trods den ringe tilslutning valgte skolen at gennemføre holdet. Samtidig blev en hvervekampagne sat i værk, og nu er udviklingen vendt, oplyser direktør Ole Ingrisch. Der optages studerende to gange om året - i august og i januar, og allerede i august gik det bedre. I januar 2003 starter der 18 studerende. Stadig alt for få, men dog en fremgang. Biografreklamer i det nordjyske, en ny velbesøgt hjemmeside og permanent åbent hus har skærpet interessen. Hver gang nogen ringer til skolen og udtrykker interesse for uddannelsen, bliver vedkommende inviteret på besøg, fortæller Ole Ingrisch, og en studievejleder sætter nogle timer af til at vise rundt og informere om skolen og studiet. Samtidig er der blevet gjort noget ekstra ud af studiemiljøet, blandt andet i form af en ny kantine. - Et godt pædagogisk og fagligt miljø er afgørende for de studerende, der er på skolen, siger Ole Ingrisch. - Dem, der er her, bliver tilfredse, og de er de bedste ambassadører for uddannelsen. Det underbygges af en elevundersøgelse, hvor man fra skolens side har spurgt: "Hvorfor er I startet her?" Rigtig mange svarede, at en ven, en fætter eller deres far var maskinmester. Ingen frafald Er beslutningen om en uddannelse til maskinmester taget, og er man kommet ind, holder man til gengæld ved. Der er næsten ikke noget frafald. Det er der derimod på det maritime forberedelseskursus, som Martec også holder for dem, der ikke har de fornødne skolekundskaber til at søge direkte ind på maskinmesteruddannelsen. Folk, der skal løftes til gymnasialt c-niveau. - Det er hårdt for mange, siger Ole Ingrisch. - Men frafaldet har været mindre det sidste års tid. Han betegner forberedelseskurset som en fødekanal indtil selve uddannelsen. Og dem, der gennemfører, er sikret en plads. Der ingen optagelsesbegrænsning. Fag med muligheder Der er ellers god grund til at overveje en uddannelse til maskinmester. Beskæftigelsesmulighederne er absolut gode. Skønsmæssigt kan erhvervslivet aftage 350 om året, og der uddannes kun cirka det halve. - Det er lidt af en misforståelse i befolkningen, at en maskinmester er en, der står i et skibs maskinrum, siger Ole Ingrisch. Han kan lige så godt være ansat i en energiforsyningsvirksomheder, på et sygehus eller i et stormagasin. Så kalder han sig måske noget andet, for eksempel vedligeholdelseschef, driftsleder eller energikonsulent. Omkring halvdelen af en årgang kommer dog ud at sejle, typisk fire-fem år, før de går i land. - Mange vil gerne have det eventyr, inden de stifter familie, slutter Ole Ingrisch.

Forsiden