Stadig for meget narkotika

I sig selv er det selvfølgelig alarmerende, at ikke færre end op imod hver fjerde indsatte i de nordjyske arresthuse går rundt med hash eller andre stoffer i kroppen.

Og så viser det sig endda, at de indsatte i arresterne i Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Hobro såmænd ikke er hverken værre eller bedre end indsatte så mange andre steder rundt om i landet. Til gengæld er indsatte i Statsfængslet Kragshovhede med til at trække gennemsnittet op. For her er der blevet fundet spor efter narkotiske stoffer i urinprøverne fra hver tredje indsatte. På tværs af alle tal og tendenser og mere eller mindre sindrige udregninger bør enhver form for adgang til ulovlige stoffer naturligvis ideelt set fjernes. Det vil imidlertid nok kræve en helt anderledes og noget mere målrettet kontrol-, hjælpe- og behandler-indsats over for de indsatte, for allerede inden de bliver spærret inde, har ikke færre end knap 60 procent misbrugsproblemer. Hvis man vil narkoproblemerne i de danske fængsler til livs, skal der på længere sigt andet og mere til end den efterkontrol, der ligger i rutinemæssigt at tage urinprøver. Og det kan da godt være, at det af nogle af de indsatte bliver opfattet som en yderligere fornedrelse, at de kan risikere at blive idømt en ekstra straf i form af begrænset adgang til udgang, hvis der bliver fundet spor af narkotiske stoffer i urinen. Men for dem, der i forvejen føler sig særligt udstødt, vil det sikkert nemt kunne understøtte deres selvfølelse af udstødthed. Ud fra Kriminalforsorgens nyeste tal kan man godt overfladisk set glæde sig over, at myten om, at de danske fængsler alligevel ikke svømmer i stoffer, ikke holder. Men hver tredje eller hver fjerde indsatte, der bliver taget med stoffer i urinen, er stadig for meget. Indtil den store, forkromede løsning på problemet foreligger - sammen med den politiske vilje til anvende løsningen - er der næsten kun at dele det spinkle håb, udtrykt af Kriminalforsorgen selv, om at de sanktionsmuligheder, der ligger i urinprøverne, vil få nogle til at holde sig væk fra stofferne, mens andre vil lade sig friste til at gå i behandling.