Stadig gang i nordjysk kampagne

En nordjysk kampagne rettet mod brugen af illegal arbejdskraft bliver nu et mere permant indsatsområde.

Fagforeningen SiD tog initiativ til kampagnen under efterårets højsæson for pyntegrønt og fældning af juletræer, der traditionelt også er højsæson for arbejdere fra Polen og Litauen uden arbejds- og opholdstilladelser. - Vi fik vel registreret omkring et halvt hundrede personer, der var her ulovligt, og de er stort set alle blevet sendt hjem. Men indtil nu har ingen af sagerne resulteret i bødestraffe til arbejdsgiverne, og det er helt afgørende for at få stoppet brugen af illegal arbejdskraft til lønninger på en brøkdel af den overenskomstmæssige, siger Allan Busk, formand for SiD Terndrup Kongerslev og i spidsen for såvel den regionale som den landsdækkende indsats mod illegalt arbejde. Han fastslår, at kampagnen helt naturligt fortsætter og han forudser på linie med en række arbejdsmarkedseksperter, at problemet stiger. - Der er godt nok også nogle, der mener, at problemet bliver af mindre betydning, men de fleste vurderer, at vi risikerer at få undermineret regler og aftaler på det danske arbejdsmarked, når grænserne åbnes til de 10 nye EU-lande i øst. En del af dem har i forvejen tradition for at rejse efter arbejde, og man må nok sige, at det gennemgående er ret attraktivt for dem at komme herop i perioder. Og landbrug, minkfarme og skovdrift er nogle af de oplagte områder, hvor der bliver gjort brug af de illegale, siger Allan Busk. Han peger på, at problemet med den illegale arbejdskraft piller ved hele fundamentet for det gennemregulerede danske arbejdsmarked. - Vi har jo et godt overenskomstsystem og en velorganiseret arbejdsstyrke, men begynder der at komme folk i stort tal uden om dette system, kan det hele begynde at vakle, bemærker SiD-formanden. SiD har etableret et samarbejde med politiet omkring den illegale arbejdskraft, og ifølge Allan Busk er politiet meget opsat på at blive sat ind i omstændighederne omkring de de enkelte sager. Også ToldSkat har ytret interesse for at blive involveret, da der i den type sager ofte samtidig er tale om skatte- og momsunddragelse. - Skattevæsnet har det problem, at de kun må opsøge firmaets registrerede adresse, de må ikke gå ud på det enkelte arbejdssted - f.eks. byggepladser - for at tjekke folk. Men ellers har de jo med indsatsen over for snyd på pizzariaer vist, at de godt kan magte opgaven, påpeger Allan Busk.