Døstrup

Stadig god tid til værditab-forlig

19 nærtboende i Døstrup-området har søgt om at få erstatning for værditab

Begge vil gerne købe anparter i en af de kommende fem kæmpevindmøller, som formentlig rejses nær deres bopæl oven for Finderupdalen i Døstrups nordøstlige udkant. Men både Jens Clemensen, Truehøjvej 9, og Sten Christensen, der bor Finderupvej 31 og tillige ejer en jagthytte på Blushøjvej 1 i de vordende vindmøllers nærområde, håber desuden at få del i den værditabs-erstatning, udsatte beboere kan søge. Den ordning har 19 nærtboende benyttet sig af. I givet fald kommer de to som mølleejere selv til at bidrage til erstatningen. Men den store erstatningsbyrde vil påhvile Eurowind Energy fra Hobro, der står for projektet og som bebuder, at de selv vil beholde de fire møller, man ikke er pligtig til at udstede i anparter til beboere fra lokalområdet. - Men jeg havde da ganske bestemt forventet at høre fra Eurowind inden for den fire ugers frist, man har til at indgå frivillig erstatningsforlig med de berørte naboer, siger Sten Christensen. - Jeg forstår da godt, at man har en forventning om en henvendelse fra os. Men rent faktisk løber fristen for en frivillig aftale som minimum til det tidspunkt, hvor Taksationskommissionen går ind i sagen, forklarer projektleder Bo Schøler fra Eurowind Energy. Kommissionen indkalder til en åstedsforretning, hvor de berørte parter mødes i den erstatningssag, som loven jo åbner mulighed for. Åstedsforretningen kan i praksis tidligst foregå seks uger efter, at byrådet endeligt har godkendt lokalplanen for Vindpark Døstrups fem Vestas V90 møller. Altså hen på forsommeren.