Lokalpolitik

Stadig håb for biblioteker

Bibliotekerne i Vejgaard og Nørresundby har tilsyneladende størst chance for at undgå politikernes sparekniv

Preben Pe­der­sen (R) slog fast, at hans par­ti un­der for­hand­lin­ger­ne vil for­sø­ge at få ta­get luk­ning af bib­lio­te­ker­ne i Vej­gaard og i Nør­re­sund­by af bor­det.
foto: mar­tin Dam­gÅrd

Preben Pe­der­sen (R) slog fast, at hans par­ti un­der for­hand­lin­ger­ne vil for­sø­ge at få ta­get luk­ning af bib­lio­te­ker­ne i Vej­gaard og i Nør­re­sund­by af bor­det. foto: mar­tin Dam­gÅrd

VEJGAARD:Der er stadig håb for bibliotekerne i Vejgaard og Nørresundby. Derimod ser det lidt sortere ud for biblioteket ved Skipperen. Sådan kan konklusionen lyde efter et borgermøde om lukningen af Vejgaard Bibliotek i aftes. Flere end 100 utilfredse borgere fyldte bibliotekets mødelokale på 1. sal, hvor lånerne kom med mange argumenter for, at politikerne skal glemme alt om at lukke det bibliotek, der er det næstmest benyttede i Aalborg Kommune og som blandt andet rummer det lokalhistoriske arkiv og mødelokaler til mange af bydelens foreninger. I forbindelse med mødet fortalte formanden for Vejgaard Samråd, Kaj Nørgaard Pedersen, at borgerne har sat flere end 5000 underskrifter i byens butikker mod lukningen, så det var ikke uden grund, at samrådets formand bød panelet af politikere fra Sammenlægningsudvalget velkommen i ”løvens hule”. Under debatten fortalte tilhørerne blandt andet, at det især vil gå ud over ældre, dårligt gående og børnene, hvis biblioteket lukker. En tilhører slog fast, at det er urimeligt, hvis dårligt gående skal med hele to busser for at komme ind på hovedbiblioteket, som borgerne skal benytte, hvis deres filial i Vejgaard lukker. Det vil også gå hårdt ud over de forretningsdrivende, hvis biblioteket lukker, og hvad er der egentligt at spare, hvis hovedbiblioteket skal udvides, fordi der kommer mange nye lånere fra Vejgaard-området, der skal benytte computere og andet udstyr, lød det fra salen. Tilhørere ville også gerne vide, hvor de 30-40 foreninger, der bruger mødelokalerne oven på biblioteket skal gå hen, og hvor skal det lokalhistoriske arkiv være? Ikke taget stilling Panelet bestående af Tommy Eggers (DF), Vibeke Gamst (K), Thomas Kastrup-Larsen (S), Mads Sølver Pedersen (V), Preben Pedersen (R) og Henrik Thomsen (SF) gjorde meget ud af at forklare, at der naturligvis ikke er taget stilling til noget som helst, da politikerne ikke er færdige med forhandlingerne om næste års budget. Men Henrik Thomsen fik måske de mange Vejgaard-borgere til at se lys forude, da han klart tilkendegav, at SF ikke vil være med til at lukke bibliotekerne i Aalborg. - Vi har allerede sagt, at vi ikke vil støtte lukning af biblioteket i Vejgaard og de to andre biblioteker, der er på tale i Aalborg (Nørresundby og Skipperen, red.). Vejgaard bibliotek bliver søgt af utroligt mange og har en stor betydning for lokalområdet, sagde Henrik Thomsen og høstede et stort bifald. Det gjorde Preben Pedersen også, da han afviste en lukningen af bibliotekerne i Vejgaard og Nørresundby, mens han tilsyneladende tvivlede mere på Skipper-bibliotekets muligheder for at overleve. Det samme gjorde Vibeke Gamst åbenbart, for hun forklarede, at hun især var ked af at spare på bibliotekerne i Vejgaard og Nørresundby. Panelet slog flere gange fast, at politikerne i øjeblikket var i en ”lyttefase”, hvor de gerne ville høre input fra borgerne, men flere konkrete løfter blev der ikke givet. Til gengæld blev der skudt med skarpt mod regeringen og KL, men i den aktuelle situation hvor kommuneaftalen næppe står til at ændre, ville Vejgaard-borgerne hellere høre om lige netop fremtidsplanerne for deres bibliotek. Kun de kommende forhandlinger om kommunens budget vil vise, om de får grund til at græde eller fejre.