Stadig håb om sommerhusgrunde

Borgmester Otto Kjær Larsen (V) foreslår miljøministeren at mødes

FJERRITSLEV:Håbet om tilladelse til at etablere nye sommerhuse i det kystnære område lever stadig. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) har skrevet til miljøminister Connie Hedegård (K) og opfordret hende til at mødes for at drøfte mulighederne i Fjerritslev Kommune. - Den nye regering har i sit regeringsgrundlag skrevet, at den fortsat vil arbejde for flere sommerhuse i udkantsområder, hvor udviklingen kan ske med respekt for natur og miljø og uden skade på kystlandskabet, forklarer Otto Kjær Larsen om baggrunden for henvendelsen. - Jeg er meget bekymret for, om den endelige udmøntning af loven om sommerhusområder vil leve op til regeringens intentioner. Der var i det oprindelige forlag tale om tilladelse til 8000 nye sommerhuse. Fjerritslev Kommune søgte om at få tilladelse til at etablere godt 200 nye sommerhusgrunde i områder, der efter gældende regler ikke kan bebygges. Borgmesterens iver hænger sammen med ønsket om at etablere lokale arbejdspladser. Grundigt forarbejde Fjerritslev Kommune har været gennem et meget seriøst og grundigt udredningsarbejde med ekstern bistand. Udgiften hertil var på godt 100.000 kroner. - Jeg frygter bl.a., at vi i Nordjyllands Amts sagsbehandling er blevet sidestillet med kommuner, der har set knap så nøje på lovens krav og ånd. Hertil kommer, at amtets sagbehandling har været meget overfladisk og præget af grove fejl og mangler. Otto Kjær Larsen lægger ikke fingrene imellem i brevet til miljøministeren. - Jeg er blevet bekendt med, at behandlingen af sommerhusrapporterne i Miljøministeriet i høj grad bygger på amtets anbefalinger og en generalisering af datamaterialet. Det bekymrer mig virkelig. - Grundlaget for udpegningen af nye sommerhusområder synes at være laveste fællesnævner og ikke de politisk godkendte retningslinier. Fredninger tilgodeset Fjerritslev Kommune tog udgangspunkt i Landsplansafdelingens vejledning, og denne mener Otto Kjær Larsen er overholdt til punkt og prikke. Både hvad angår placeringen af sommerhusgrundene og den tilhørende redegørelse med visualiseringer. - Jeg kan nævne, at vi ved udpegningen af mulige områder har overholdt samtlige fredninger og naturbeskyttede områder. Borgmesteren venter svar fra Connie Hedegård i løbet af den kommende uge. Han overvejer også en henvendelse til Miljøudvalget.