Frederikshavn

Stadig liv i Veggers haldrøm

Lokale- og anlægsfonden er stadig villig til at støtte projektet

VEGGER:Vegger IF's formand Jan Holmgaard har trods hårde odds ikke opgivet at se en lethal skyde op ved sportspladsen i Vegger. Den største økonomiske bidragsyder til hallen - Lokale- og Anlægsfonden har nemlig indvilget i at udsætte tidsrammen for at finde de sidste kroner til hallen. Oprindelig havde Lokale- og anlægsfonden sat fristen til maj, hvis der stadig skulle være støtte at hente fra fondsmidlerne. - Vi har fået at vide, at det ikke er et problem, hvis det først bliver til efteråret, vi finder de sidste penge, siger Jan Holmgaard, der ikke lægger skjul på, at han er lettet over fondens velvilje. Derfor kæmper initiativtagerne til halprojektet med Vegger IF i spidsen videre for at skrabe resten af de nødvendige godt tre millioner kroner sammen. Halprojektet så ud til at lide et alvorligt skibbrud, da Aars Kommunes byråd i for-året sagde nej til at støtte projektet med en kommunegaranti for de manglende 800.000 kroner. Jan Holmgaard har da også fortsat svært ved at følge tankegangen i byrådssalen i Aars. - Men vi giver ikke op. Vi fortsætter så længe, der er en mulighed, siger han. Hallens bagland er økonomisk set hverken nærmere eller længere fra at have samlet pengene end i foråret. - Og vi håber selvfølgelig, at de borgere, der dengang sagde ja til at støtte hallen, stadig er positivt indstillet, siger han. Det er fortsat omkring en fjerdedel af beløbet, der mangler. - Vi søger videre, hvor der er penge at søge, men nu bliver hallen tidligst til noget i 2006, erkender Jan Holmgaard.