EMNER

Stadig løse ender efter HMAK-forlig

Arbejdsgrupper er nedsat

HJØRRING:- Jeg havde heller set, at vi beholdt Hærens Materielkommando (HMAK) i Hjørring, men det er trods alt godt, at vi nu får personeltjenesten, siger fællestillidsmand på Hærens Hovedværksteds afdeling i Hjørring, Knud Andersen . Selvom forsvarsforliget samler alle værns materielkommandoer i en ny Forsvarets Materielkommando i Vedbæk, så lægges der op til, at de regionale værksteder skal fortsætte. Som udgangspunkt bliver Hærens Hovedværksted i Hjørring altså ikke berørt. Afdelingen i Hjørring har 120 ansatte ud af de i alt 300 ansatte i Hærens Hovedværksted på landsplan. Knud Andersen understreger, at det nye forsvarsforlig stadig efterlader mange løse ender, når det gælder rokeringerne. Hjørring får en del af personeltjenesten, Forsvarets bygnings og Etablissementstjeneste, samt regnskabsafdelingen. - Personeltallene er ikke helt på plads. En række arbejdsgrupper skal nu i gang med at kigge helt konkret på forliget, og deres konklusioner forventer vi til oktober/november, siger Knud Andersen. Fællestillidsmanden vurderer, at Hærens Hovedværksted sagtens kan klare sig, hvis det stadig får ordrer. - Vi har en god ledelse og vi lever på samme betingelser som andre virksomheder. Hvis vi får lov til at beholde vores civile ledelse, skal det nok gå, siger Knud Andersen. Hærens Hovedværksted i Hjørring giver rent faktisk overskud. Det er en veldrevet virksomhed, der har udført mange opgaver for forsvaret på materielsiden. - Mange ansatte er naturligvis utrygge med tanke på fremtiden, men vi er nødt til at holde os til, at vi ikke er under afvikling, men under transformation, siger Knud Andersen.