EMNER

Stadig mange barrierer

DE omfattende skovbrande i Grækenland var på Europa-Parlamentets dagsorden da den første plenarsamling i september startede.

Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering nævnte samtidig de store oversvømmelser i Storbritannien og bad medlemmerne om at mindes de afdøde under skovbrandene i stilhed. Senere i debatten om naturkatastrofer kom der en række ideer til nye tiltag for at forhindre nye skovbrande. Samtidig var der enighed om, at EU’s indsats skal være mere koordineret når naturkatastrofer indtræffer. Et billede af en fælles europæisk beredskabsstyrke til øjeblikkelig indsættelse i nødsituationer, udrustet med det nødvendige udstyr, tegner sig. DET INDRE marked er stadigvæk hæmmet af handelsbarrierer og -hindringer, således at det ikke fungerer optimalt. Debatten herom viste klart, at varernes fri bevægelighed har afgørende betydning for det indre markeds effektivitet. De forskellige afgiftssystemer og moms er en stor og besværlig hindring for at gennemføre handler på det indre marked. Kommissionen blev opfordret til at undersøge skatteproblemer i forhold til personlige postordre og køb over internettet. PORTUGALS præsident Aníbal Cavaco Silva talte til Parlamentet. Han gentog det portugisiske formandskabs ønske om at gøre arbejdet med den nye traktat færdig. Derudover talte han om almindeligheder og sig selv på en måde, at jeg må betegne indholdet som meget ordinært. Det var bestemt ikke en stor tale, som vi ellers tit har hørt, når andre statsledere og gæster har talt. BEDRE lovgivning og mindre bureaukrati er tit på dagsordenen. Det er der også behov for, idet gennemsigtighed i lovgivningen er helt nødvendig. Desværre er der en stigende tendens til, at den fælles EU-lovgivning bliver meget anderledes, når nationale standarder eller tekniske hindringer gør, at en A4 side bliver til fem A4 sider. BEDRE lovgivning handler også om, at der sker en koordinering på tværs af sektorer. Derfor er det særligt glædeligt, at Kommissionen nu har foreslået, at skolemælk støttes med en enhedssats, og ikke som hidtil ud fra fedtindholdet. Det betyder nemlig, at en række sundere og mindre fede mælkeprodukter kan vælges frem for den fede sødmælk og det er der en rigtig god grund til. Flere og flere europæere døjer med overvægt, heriblandt flere og flere børn. EU’s udkast til budget blev førstebehandlet. Det er en lang og tung sag som skal være færdigbehandlet inden 1. januar 2008. Der vil foregå en lang række forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet inden aftalerne er på plads. Udgifterne i budgettet deles i to kategorier: de obligatoriske og de såkaldte ikke-obligatoriske. De obligatoriske udgifter er til programmer og aftaler, der løber over flere år. Her har Rådet det sidste ord, men Parlamentet kan foreslå ændringer. De ikke-obligatoriske udgifter besluttes af Parlamentet, så under et har Europa-Parlamentet afgørende indflydelse på budgettet. { Niels Busk, Haldagervej 299, Haldager, er medlem (V) af Europa-parlamentet.