Kølby

Stadig meget at glædes over

¤Dorthea Kristine Jørgensen, Aalborgvej 532, Flauenskjold, Dronninglund, fylder mandag 100 år. Thea, som hun bliver kaldt i daglig tale, er født og opvokset på ejendommen Haraldslund på Trangets Mark øst for Flauenskjold. Hun havde sin skolegang i Flauenskjold Skole på den tid, hvor man om vinteren gik i skole alle ugens dage undtagen søndag og om sommeren kun tirsdag og fredag for på den måde at kunne hjælpe til i markarbejdet. Som 18-årig kom hun i huset på ejendommen Spånheden vest for Flauenskjold, hvor hun tjente søstrene Jensen i tre år. Efterfølgende fik hun job i huset hos skomageren i Kølby ved Nibe. I ansættelsen indgik den aftale, at hun havde fri om eftermiddagen, og den frihed benyttede hun til at uddanne sig til syerske. Uddannelsen skete hos Frida Dreyer og varede i tre år. De weekender, og de var sjældne, hvor Thea tog hjem til Flauenskjold, skete turen fra Kølby til Flauenskjold og retur på cykel. Det blev en god tid hos Frida Dreyer, og der blev opbygget et venskab, som varede i mange år og med gensidige besøg i Kølby og Flauenskjold. Efter endt uddannelse vendte Thea tilbage til Flauenskjold, og hun blev i 1941 gift med ungdomsvennen Jens Marinus Jørgensen. De fandt en byggegrund på Frederiksberg i Flauenskjold og kunne i 1946 flytte i huset, som de lod bygge. Der er kvist på huset. Kvisten fremkom ved, at Theas mor, der dengang var enke, spurgte, hvis hun gav en skilling, om de så ville lave en kvist på huset og have hende boende deroppe. Sådan blev det - til glæde for begge parter. Uddannelsen som syerske udnyttede Thea gennem årene fra hjemmet og havde en god kundekreds. Som hun selv udtrykker det, så var hendes speciale at lave kjolestørrelser, som ikke umiddelbart kunne købes i kjoleforretninger, og disse størrelser var der ofte brug for på landet. En lille smule overtroisk var de i huset, for der blev aldrig påbegyndt et nyt arbejde på en mandag. Der er således aldrig påbegyndt klipning af en beklædning på en mandag. Kjolesyningen ophørte, efterhånden som børnebørnene kom til, for de blev som små passet af Thea, mens forældrene var på arbejde. Der er derfor også knyttet særdeles gode forbindelser mellem de to generationer. Parret fik tre børn - en søn, som bor i Vodskov, og to døtre, som begge bor i Flauenskjold. Dorthea har seks børnebørn og otte oldebørn. Hun blev enke i november 1995 og har siden boet alene i huset. Hun nyder samvær med andre mennesker og glæder sig, hver gang hun får besøg eller bliver inviteret til fest. Fødselsdagen fejres mandag med åbent hus i hjemmet.