EMNER

Stadig mere gylle direkte i jorden

KØBENHAVN:Stadig mere gylle bringes miljøvenligt ud. En tredjedel af den flydende husdyrgødning bringes i dag ud på markerne med udstyr, som straks bringer den ildelugtende substans ned under jordoverfladen - en nedfælder. Det er et markant skridt fremad på blot to år, viser en undersøgelse, som analyseinstituttet GfK Danmark har foretaget for Dansk Landbrug. I 2002 blev 21 pct. af gyllen nedfældet, mens 66 pct. blev lagt ud ovenpå jorden gennem et system af slanger, der slæber efter gyllevognen, mens 13 pct. endnu blev bragt ud på den gammeldags facon - spredt i en fane højt op i luften. Denne miljøfjendtlige metode, bredspredning, er siden forbudt, og undersøgelsen viser, at det især har forstærket udbredelsen af nedfældere. Det giver et et mindre tab af ammoniak til omgivelserne til gavn for natur og miljø. Dansk Landbrug vurderer, at ammoniaktabet i 2004 er 11,4 pct. af den udbragte mængde kvælstof i gyllen - et fald med otte pct. på to år.