Lokalpolitik

Stadig muligheder for Fosdal uden staten

Borgmester Mogens Gade (V) ser to muligheder for at bevare Fosdal Planteskole

BROVST:Efter folketingspolitikernes debat i går om Fosdal Planteskoles fremtid kan borgmester Mogens Gade (V) konstatere, at hans bange anelser har holdt stik. Fosdals dage som statsejet er talte. - Det er nok gået, som jeg havde frygtet. Jeg mener stadig, at Fosdal er økonomisk rentabelt, siger Mogens Gade. Han kan dog se noget positivt. - I perioder var jeg lidt bange for, at man bare ville lukke det. Den gode nyhed er, at vi får tid til at se om vi kan drive planteskolen videre. Der er stadig håb, mener Mogens Gade og tilføjer: - Når det ikke er en realistisk mulighed, at staten driver Fosdal, så er det klart, at vi vil undersøge alle muligheder for alternative driftsoperatører af planteskolen. Ser to muligheder Bange anelser omkring landspolitikernes afgørelse har allerede fået Mogens Gade til at gå i tænkeboks før gårsdagens debat. Han fortæller, at man allerede er godt i gang med at undersøge mulighederne. Som det ser ud nu er der to muligheder. Den ene er, at Brovst kommune overtager driften, men Mogens Gade peger på, at der er nogle hindringer for dette i den kommunale fuldmagt, da det ikke er en kommunal opgave at drive en planteskole. Derfor anser han mulighed nummer to, som den mest realistiske. Det drejer sig om at gøre Fosdal til et anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond. - Det store problem for Fosdal er markedet. Det er staten og det er et indsnævret marked. Private ville kunne have et bredere marked bestående af offentlige instanser og private, mener Mogens Gade. Med som fødselshjælper Hvis Fosdal bliver et anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond skal kommunen ikke have del i det. - Der er vi ikke med, men vi kan være med som fødselshjælper med at forberede beslutningen for eventuelle investorer ved at opstille budget, så nogle vil finde det interessant, forklarer han. At Fosdal skal være et beskæftigelsesprojekt, som foreslået af folketingspolitikerne, er borgmesteren nemlig ikke enig i. - Det, synes jeg ikke, lyder videre realistisk. Det primære er at holde fast i produktionen og de ordinære arbejdspladser. Det andet kan være en sidegevinst, påpeger Mogens Gade. Han er sikker på, at kommunalbestyrelsen vil bakke op om at sende den principaftale, som ministeren beder om. - Vi vil sende et brev med en principbeslutning til ministeren inden 1. april, siger han og tilføjer, at han forestiller sig, at Brovst kommune vil bede om en udsættelse til sommerferien med hensyn til den konkrete beslutning om, hvem der skal drive planteskolen i fremtiden. Har købt tid I brevet til miljøministeren vil Brovst kommune også komme med endnu et ønske. - Der vil stå et klart ønske om at få en kontrakt med staten om at aftage løv- og nåletræer i i hvert fald en periode, siger Mogens Gade. Han forestiller sig, at perioden kan være på nogle år. - Hvis det ikke lykkes med den tid, vi har købt os til, så er det klart, at der vil ske en langsom afvikling og det betyder, at de, som arbejde der, en efter en vil blive ledige. Det vil være uheldigt både menneskeligt og for kommunen, siger Mogens Gade. Lige nu vil borgmesteren dog ikke tage de mørke briller på. Han forestiller sig, at situationen kan vendes til noget positivt og at Fosdal Planteskole i fremtiden måske kan blive førende indenfor pesticidfrie- og økologisk produktion under en ny ejer.