Stadig mus i SuperBrugsen

SuperBrugsen i Thisted kunne mandag ikke kalde sig musefri og genåbne som håbet.

Kenneth Jes­per­sen, kon­sti­tu­er­et brugs­ud­de­ler, kun­ne ikke som plan­lagt gen­åb­ne SuperBrugsen i Thi­sted i lø­bet af man­da­gen, da in­va­sio­nen af mus sta­dig ikke er ned­kæm­pet. Foto: Peter Mørk

Kenneth Jes­per­sen, kon­sti­tu­er­et brugs­ud­de­ler, kun­ne ikke som plan­lagt gen­åb­ne SuperBrugsen i Thi­sted i lø­bet af man­da­gen, da in­va­sio­nen af mus sta­dig ikke er ned­kæm­pet. Foto: Peter Mørk

gen i går kunne musefængeren hive en af de små gnavere ud af en fælde på lageret i SuperBrugsen i Thisted. Fortsat lukket Derfor genåbnede butikken alligevel ikke i løbet af mandagen, som Kenneth Jespersen, konstitueret brugsuddeler, ellers havde håbet på. - Vi er ikke kommet helt af med kræene endnu. Der er stadig lidt aktivitet i giftdepoterne, hvor vi kan se, de spiser af det, siger Kenneth Jespersen og tilføjer: - Men vi ved ikke, om det kun er en enkelt mus, der er tilbage i bygningen. SuperBrugsen skal have været musefri i mindst et døgn, før Kenneth Jespersen vil bestille nye varer hjem og åbne butikken igen. Vil være helt sikre - Vi skal være helt sikre, så det kan være, det tager lidt længere tid, siger han. I samråd med Fødevareregion Nord har butikken været lukket siden torsdag i sidste uge. Det har kostet SuperBrugsen salg fra både Thisted By Night i fredags og den vigtige søndagsåbent i weekenden. - Ja, hvis der er noget, de mus ikke har, så er det timing. Men vi kan jo ikke byde vores kunder, at de kan risikere at komme hjem med noget, som mus har rørt ved, siger Kenneth Jespersen. Musene blev opdaget ved en rutineinspektion af skadedyrsfirmaet Anticimex¿ folk den 15. november, men allerede en måned før, kendte varehusets personale til problemet.