EMNER

Stadig opbakning til Folkeparkruten

Økonomiudvalget står bag cykelprojektet Folkeparkruten, selv om projektet efter en behandling i udvalget for teknik og miljø fra flere sider er blevet udsat for kritik.

Blandt andet at en cykelsti gennem Folkeparken med gadelamper og asfalt vil ødelægge bynær natur. - Vi bakker op om indstillingen fra TMU. Der skal være lys på en cykelsti, så cyklister også kan cykle der i de mørke timer. Det vil være for farligt uden gadelys, siger Knud Størup, Lokallisten. Derfor kommer der en indstilling til byrådet om at frigive 2,25 millioner kroner til projektering af etape to og tre samt anlæg af etape to. Knud Størup har dog én indvending mod projektet. - Personligt vil jeg nok foretrække, at der lægges grus på cykelstien i stedet for asfalt. Vi har set, at der gror græs op gennem asfalten på andre cykelstier. Grus er bedre, udtaler han. Foruden opbakningen til at projektet besluttede økonomiudvalget, at der skal laves et notat om den samlede bruttofinansiering. Notatet skal være klar til byrådsbehandlingen. Der er ikke søgt om frigivelse af hele beløbet til projektet, idet kommunen venter svar på ansøgning om støtte fra statens cykelpulje.

Forsiden