Stadig protest mod CO2-lager

Godt 100 mennesker var mødt op, da Foreningen Nej til CO2-lagring inviterede til informationsmøde på Arentsminde Cafeteria.

Godt 100 mødte op på Arentsminde Cafeteria, da Foreningen Nej til CO2-lagring inviterede til informationsmøde. Privatfoto

Godt 100 mødte op på Arentsminde Cafeteria, da Foreningen Nej til CO2-lagring inviterede til informationsmøde. Privatfoto

Formand Asger Møller Madsen, Arentsminde, indledte mødet med at fortælle om foreningens arbejde samt udvikling til i dag, hvor der er cirka 160 medlemmer. Foreningen er stiftet som modspil mod energiselskabet Vattenfalls planer om et underjordisk CO2-lager i Vedsted-området. Debatten på mødet afslørede, at mange er skeptiske over for det. Spørgerne stod i kø for blandt andet at få svar på, hvad Vattenfall må og kan gøre - og især, hvad lokalbefolkningen kan stille op imod det. En gruppe specielt inviterede kunne bidrage til debatten. Heriblandt Søren Frederiksen fra Energistyrelsen, der fortalte om forretningsgangen ved sagsbehandlinger vedrørende Danmarks undergrund. Herunder tilladelser til seismologiske undersøgelser og indretning af underjordiske depoter til gas og senere CO2. Disse tilladelser gives for et år ad gangen. Vattenfall mener tidligst at være klar til en CO2-lagring i Vedsted-området omkring år 2020. Lokalgruppen "der Bürgerinitiative gegen das CO2-Endlager" var repræsenteret ved Erik Mølbach og Rolf Hachmann. Erik Mølbach fortalte om baggrunden for den massive modstand på begge sider af grænsen mod det tiltænkte CO2-lager i Slesvig-Holsten og etableringen af Bürgerinitiative. Erik Mølbach kom ind på de forskellige aktioner og tiltag, man har gennemført i Slesvig-Holsten, herunder turen til Berlin med de første 22.500 protestunderskrifter, en menneskekæde mellem Stadum og Læk samt aktion 100.000 på gågaden i Flensborg 9. Januar 2010. Erik Mølbach opfordrede borgerne til at stå sammen og bakke op om foreningens tiltag og aktiviteter. Advokat for Foreningen Nej til CO2-lagring er Kamilla Christiansen, og hun fortalte om muligheder for at nægte Vattenfall adgang til ejendomme vedrørende seismologiske forundersøgelser. Hun gjorde opmærksom på et problem ved salg af bolig. Her skal man oplyse om fremtidige indskrænkninger og andre negative ting, der allerede påhviler ejendommen, eller som kan komme til at påhvile ejendommen. Et kommende CO2-lager vil sikkert ikke medføre et lettere salg eller en højere pris for boligen, mente Kamilla Christiansen.

Forsiden