Stadig spænding på nettet - også uden møller

EL: Mange yndere og fanatikere af vindmøller bor inde på stenbroen og har derfor ikke daglig øjenkontakt med disse roterende, blinkende og støjende monstre. De opdagede ikke, at møllerne over middag 8.1. én efter én gik i "udu", for der var jo stadig spænding på nettet. Heldigvis kunne de danske kraftværker træde ind og erstatte denne dags manglende vindenergi. Sikke et ramaskrig, der havde lydt fra Velfærdsdanmark, hvis ikke denne "backing group" havde været parat og man i stedet skulle til at kompensere for den bortblevne strøm i form af en tids- og stedmæssig fordeling (nedlukning). Et andet sted, hvor der også var spænding på hele orkandagen, var på ESV's net. (Kortvarigt udfald forekom vist et enkelt sted). Her fik vi forbrugere virkelig glæde af, at selskabet tidligt havde startet kabellægning til de enkelte huse og ejendomme for så helt at afslutte den i november 2003, da de sidste 10 kV. luftledninger og master var erstattet med kabler. Tak for det!