EMNER

Stadig strejke på Portland

90 medarbejdere har nedlagt arbejdet på Aalborg Portland. Opdateret kl. 16.00.

90 ufaglærte 3F-arbejdere på Aalborg Portland nedlagde tirsdag formiddag arbejdet. Det skete i utilfredshed med det tilbud, som cementfabrikkens ledelse har givet dem under lønforhandlingerne. Ledelsen har tilbudt en stigning i timelønnen på 1,50 kroner. Det mener arbejderne er for lidt. De ønsker en stigning på samlet tre procent, hvilket svarer til 4,50 kroner i timen. Den gennemsnitlige timeløn for en 3F’er på Aalborg Portland er i dag 152 kroner. Onsdag morgen holder medarbejderne fagligt møde, og der vil de tage stilling til, om de går i arbejde igen.