Aalborg

Stadig strøm-afbrydelser søndag aften

AALBORG:Himmerlands Elforsyning var ikke færdig med at genoprette elforsyningen til de sidste forbrugere før hen mod midnat søndag aften, og selv da var der stadig risiko for nye afbrydelser. Koblingsleder Hans Ejler Mikkelsen, Himmerlands Elforsyning, fortæller, at elforsynlingen rykkede ud med 15-20 mand lørdag, da de første afbrydelser kom. - Da det var værst var vi nede med omkring 200 transformerstationer, så det var mange mange hundrede forbrugere, der var ramt. Men søndag eftermiddag var vi ved at genetablere de sidste ødelagte ledninger. Det gjaldt forsyningen til tre transformere på Glerup-kanten. Her skulle rejses en ny mast efter at den gamle var brændt af, og derpå skulle ledningerne trækkes op igen. Da vi gjorde det, sprang de længere henne ad linien, hvor de også havde fået brandskader, siger han. Afbrydelserne skyldes træer, der bliver så tynget af sneen, at de vælter hen over ledningerne. - Man kunne have håbet, at orkanen havde taget de træer, der kunne vælte. Men sagen er snarere, at den har væltet de stærke træer i udkanterne, så svagere træer nu er udsat for belastningerne, siger koblingslederen.