EMNER

Stadig ét trafikselskab

I dag er der i Nordjyllands Amt et trafikselskab, Nordjyllands Trafikselskab, som drives af amtet og kommunerne. Det administrerer bustrafik og lokalbaner og står desuden for kørsel for handicappede og patienter til sygehusene. Amtet dækker udgifterne til regionaltrafikken, mens kommunerne dækker udgiften til lokaltrafikken. I 2006 forventes det at koste 499 mio. kr. at drive NT. I det nye Nordjylland vil der fortsat være et trafikselskab, men i fremtiden har kommunerne flertallet i bestyrelsen. Selskabet skal koordinere den kollektive trafik i hele regionen. Et alternativ, som har været undersøgt, var at lade Aalborg Kommune danne ét trafikselskab, mens trafikken i resten af regionen skulle koordineres i et andet trafikselskab. Denne model blev dog valgt fra. For brugerne betyder den ny struktur en række ændringer - først og fremmest, fordi takstsystemer i det gamle Nordjyllands Amt og i de kommuner, der også indgår i Region Nordjylland, skal harmoniseres. I det gamle Nordjyllands Amt forbliver priserne på klippekort og kontantbilletter som i dag, mens månedskort stiger til januar. I Thy, på Mors og i Aalestrup Kommune - der i dag hører under Viborg Amts trafikselskab - må de fleste passagerer regne med at skulle betale mere end i dag for en tur med bussen, når de kommer ind under Nordjyllands Trafikselskab, mens priserne falder for de, der i dag bor i Mariager Kommune og indtil nytår hører under Århus Amt. Samtidig sker der i januar nogle få ændringer af køreplaner og rutenet.