Boligøkonomi

Stadig tomme taglejligheder

Reduktion i husleje i tagetage ikke nok til at tiltrække nye lejere

RAVNKILDE:En nedsættelse af huslejen på 500 kroner om måneden for hver af de fire taglejligheder i den gamle skolebygning på Bydamsvej i Ravnkilde har ikke løst det mangeårige problem med at udleje dem. - Da vi nedsatte huslejen for halvandet år siden, fik vi dengang alle ledige taglejligheder udlejet for en periode. Men hvorfor tre ud af fire nu igen er ledige, har jeg ikke umiddelbar en naturlig forklaring på, påpeger kommunalbestyrelsesmedlem Marinus Abildtrup (V), formand for Nørager Boligselskab. I samarbejde med Kuben administrerer boligselskabet seks afdelinger i Nørager Kommune med i alt 54 lejemål. I første omgang ser boligselskabets ledelse situationen an i Ravnkilde, inden den tager stillling til eventuelle tiltag til at få løst problemet. - Men rent økonomisk kan vi jo ikke blive ved med at have så mange ledige lejligheder. Ved vores fælles regnskab for alle seks afdelinger kommer merudgifterne jo til at gå ud over vore lejere i alle de 54 lejemål, forklarer Marinus Abildtrup. Mangeårigt problem De otte lejligheder i den tidligere skolebygning i Ravnkilde blev indrettet for omkring 10 år siden, og i næsten samtlige år har der været problemer med at få udlejet de fire øverste på første sal. Tomgangsperioderne har kostet boligselskabet store beløb, der er dækket ind fra blandt andet kontoen for henlæggelser. Huslejenedsættelsen på de 500 kroner i sommeren 2003 blev beregnet ud fra, hvor meget skråvæggene udgør af det samlede boligareal i taglejlighederne. Ifølge boligstøtteordningen har kommunerne anvisningsret over 25 procent af af lejeboliger. - Men Nørager Kommune har aldrig haft behov for at benytte sig af denne ret, hverken i Ravnkilde eller i nogle af vore andre afdelinger, understreger Marinus Abildtrup. Eget hus et alternativ Ud over de otte lejemål i den gamle skolebygning i Ravnkilde har Nørager Boligselskab 14 lejemål på Thys Hjørne og otte i Bredgade og otte på Rolighedsvej i Nørager. Derudover otte lejemål på Dahlsensvej og otte på Ternevej i Haverslev. - En forklaring på, at det modsat i Haverslev åbenbart er svært at finde inte- resserede til lejeboliger i netop Ravnkilde kunne være, at de lave huspriser i lokalområdet i stedet får folk til at foretrække at køb eget hus som et alternativ, mener Marinus Abildtrup. Nørager Boligselskab har tidligere i samarbejde med Kuben som ejendomsadministrator flere gange søgt om tilskud hos Landsbyggefonden til nedsættelse af huslejen for ad den vej at rette op på økonomien. - Sidste gang vi søgte var beskeden, at fondsmidlerne for 2004 allerede var brugt op og vi tidligst kunne søge igen næste år. Det forsøger vi så, men der er åbenbart rift om støttemidlerne, erklærer Marinus Abildtrup.