Lokalpolitik

Stadig tvivl om kloakering i Lyngså

LYNGSÅ:Trods en årelang sagsbehandling, hundrevis af møder og masser af frustrationer er det fortsat et åbent spørgsmål, om Lyngsås sommerhusområde skal spildevandskloakeres. Tidligere var der i området store problemer med, at ildelugtende vand skabte oversvømmelser i perioder med meget regn, men det problem har tilsyneladende i nogen grad løst sig selv, forbi grundvandsstanden har sænket sig. Det store og bekostelige kloakeringsprojekt spøger dog stadig på Sæby Rådhus. På sit seneste møde drøftede teknisk udvalg således, om man skal presse på for at få projektet gennemført. Brian Pedersen (S), Karl Falden (T) og Jens Mørk (V) mener, at der skal laves et spildevandstillæg, som sendes ud i offentlig høring. Det betyder på godt dansk, at de ønsker en kloakering. Udvalgsformand Per Therkildsen (V) og Søren Voss Jensen (T) mener, at grundvandsstanden i område skal måles igen. Først herefter vil de tage stilling til en eventuel kloakering.