Stadig uvished om samlæsning

En særlig del af den skolestruktur, der er vedtaget, handler om samlæsning af visse klasser på de skoler, der kun har et spor.

I praksis handler det om Elling Skole, Gærum Skole og Jerup Skole. Samlæsning træder i kraft til august. To naboklasser, for eksempel 1. og 2. klasse, 3. og 4. klasse samt 5. og 6. klasse "læser sammen". Udefra vil det se ud som én klasse, blot med elever på to forskellige klassetrin. Der vil kunne spares lærerstillinger. Fidusen består i at to meget små klasser figurerer som én klasse. - I en "samlæst" klasse må der maksimalt være 28 elever, forklarer skolechef Arthur Corneliussen. Det er netop dette magiske tal, der betyder at Gærum Skole måske ikke skal have samlæsning. Her er klasserne nemlig for store til at de kan "samlæse", i hvert fald i øjeblikket. - I løbet af et skoleår sker det jo, at elever flytter, så vi ved faktisk ikke noget konkret før i midten af marts, når vi "fastlåser" elevtallet, fortæller pædagogisk administrativ konsulent Birthe Rømer Thulstrup. Hun ved heller ikke, om der skal være samlæsning i enkelte eller alle fag. - Vi indhenter erfaringer andre steder, og regner for eksempel med at besøge Skallerup Skole, der har haft samlæsning, fortæller Birthe Rømer Thulstrup. I Elling er det i følge skolens hjemmeside den nuværende 2. og 3. klasse, der skal have samlæsning næste år. Forløbet med samlæsning skal evalueres efter et år.