Lokalpolitik

Stadion er den rette placering

Sundhedshuset kommer til at ligge på det gamle stadion, selvom naboer har udtrykt modvilje

selvom naboer til stadion ikke ønsker, at det nye sundhedshus bliver placeret på stadion, så har politikerne alligevel valgt at sætte planarbejdet i gang. Arkivfoto Henrik Louis

selvom naboer til stadion ikke ønsker, at det nye sundhedshus bliver placeret på stadion, så har politikerne alligevel valgt at sætte planarbejdet i gang. Arkivfoto Henrik Louis

BRØNDERSLEV:På trods af en del indsigelser fra naboer til det gamle stadion, har Udviklings- og planlægningsudvalget alligevel sagt god for, at selve planlægningsarbejdet med at placere det nye sundhedshus på stadion, sættes i gang. Planerne for det nye sundhedshus har netop være i høring, og her har beboerne omkring stadion altså udtrykt deres utilfredshed over planerne. Beboerne gør opmærksom på, at et sundhedshus på stadion vil ødelægge en af byens grønne pletter, som bliver brugt af mange børn og unge, og at området i stedet bør bruget til at udvide fritidsaktiviteter. Naboerne er enige om, at Kvickly grunden er et meget bedre sted at placere sundhedshuset. På den måde vil en af byens "døde pletter" - som beboerne udtrykker det - også få mere liv. Men selvom sundhedshusplanerne har mødt modstand blandt naboer, så har der været arbejdet så længe med planerne, at det er helt naturligt, at fortsætte dette arbejde, forklarer udvalgsformand Bendt Danielsen (Borgerlisten). - Man har arbejdet med det her i lang tid og er kommet så vidt i planerne, at det er det, vi laver, siger han. Der er dog to centrale punkter i den videre planlægning: Sundhedshuset skal placeres længere ind på grunden i forhold til den første skitse, og vejadgangen fra Nørregade skal bevares. Især de trafikale forhold omkring sundhedshuset har affødt en del bemærkninger i offentlighedsfasen. Brønderslev Markedsforening er en af dem, der har gjort opmærksom på, at det vil være katastrofalt for Brønderslev Marked, hvis Nørregade blev lukket. - Derfor har vi besluttet at holde Nørregade åben for at tage mest hensyn til markedet. Og vi finder det også naturligt, at markedet kan råde over parkeringspladserne ved sundhedshuset, når der afholdes marked, siger Bendt Danielsen. Der skal nu udarbejdes lokalplan for det nye sundhedshus. Denne lokalplan skal også i høring, hvor det igen bliver muligt at gøre indsigelser.