Lokalpolitik

Stadion-erklæring ikke bindende

Passus i lokalplan kun en hensigtserklæring, men kommunen har et forklaringsproblem, mener ekspert.

Aalborg Stadion i november 1998. Halvandet år senere blev ombygningen sat i gang, men reglerne for brug af det kommunale idrætsanlæg er aldrig blevet præciseret. Arkivfoto: Claus Søndberg

Aalborg Stadion i november 1998. Halvandet år senere blev ombygningen sat i gang, men reglerne for brug af det kommunale idrætsanlæg er aldrig blevet præciseret. Arkivfoto: Claus Søndberg

Selv om Aalborg Kommune i over ti år har undladt at lave regler for brug af Aalborg Stadion, er kommunen ikke på kollisionskurs med lovgivningen. Det vurderer en ekspert. - Bestemmelsen i lokalplanen om, at "Aalborg Kommune vil udarbejde retningslinjer for brug af stadion" udtrykker efter min vurdering ikke en retlig forpligtelse for kommunen, men er kun, hvad man plejer at kalde en hensigtserklæring, siger professor og ekspert i forvaltningsret Claus Haa-gen Jensen, Copenhagen Business School. Han uddyber: - Afgørende for denne vurdering er, at man ikke kan forestille sig retningslinjerne fastsat af en domstol, hvis kommunen ikke efterlever sin hensigtserklæring. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE Medier eksisterer der en passus i en lokalplan 09-039 fra 1999, der siger, at Aalborg Kommune vil udarbejde retningslinjer for brug af stadion. Men 12 år efter lokalplanens vedtagelse er retningslinjerne endnu ikke realiseret, og en nabo til Aalborg Stadion har i over to år forgæves forsøgt at få kommunen til at tage affære. Selv om den lange ventetid ikke er på kant med juraen, vurderer professor Claus Haagen Jensen, at Aalborg Kommune har et forklaringsproblem. - Hvis kommunen ikke kan komme med en bedre forklaring på undladelsen, udsætter den sig for en politisk kritik, mener professoren. Aalborg Kommune er nu ved at udarbejde retningslinjer for brug af stadion, og reglerne ventes fremlagt i begyndelsen af 2011 og kommer i høring hos de relevante parter. Når det har taget så mange år at gøre alvor af hensigtserklæringen i lokalplan 09-039, skyldes det ifølge teknisk direktør Christian Bjerg, at der ikke har været behov for nærmere regler. Samtidig henviser han til, at der findes generelle regler om støj i miljølovgivningen.

Forsiden