Stadionregler glemt i 10 år

Beboer i Vestbyen efterlyser retningslinjer og kritiserer manglende handling fra Aalborg Kommune.

Lars Nørbach og familien er rigtig glade for at bo i Schleppegrellsgade - med kig til Aalborg Stadion og et godt sammenhold blandt beboerne i gaden. Men Lars Nørbach er langt mindre positiv over for de regler, som gælder for fodboldklubben AaBs brug af Aalborg Stadion. Eller rettere mangel på samme. Han har siden 2008 rykket for retningslinjer, og det viser sig, at sådan et regelsæt ikke findes, selv om Aalborg Byråd i 1999 vedtog en lokalplan, som udtrykkeligt siger, "at Aalborg Kommune vil udarbejde retningslinjer for brug af stadion". Ud fra lokalplanen bad Lars Nørbach i august 2008 om at få retningslinjerne udleveret fra Aalborg Kommune. Efter flere mailudvekslinger fik han i november samme år svar: der eksisterer ingen retningslinjer. Det blæser i vinden Siden har han rykket forvaltningen for en begrundelse for, hvorfor der ikke er lavet regningslinjer, og hvornår han kan forvente, at de bliver lavet. Men i januar 2009 ebbede korrespondancen med kommunen ud, og Lars Nørbach har herefter intet hørt. - Når det nu står i lokalplanen, at der skal være retningslinjer, så synes jeg også, at det skal man kunne regne med. Ellers ved jeg jo som borger ikke, hvad jeg har at holde en klage op imod. Lige nu blæser det i vinden, hvad man kan tillade sig og ikke tillade sig på Aalborg Stadion, påpeger Lars Nørbach. Inden han i 2002 flyttede ind i Schleppegrellsgade havde han hørt om beboernes klager og bekymring over larmen fra stadion til AaBs kampe, men han slog det hen som lidt overdrevet og regnede ikke med, at det ville give hans familie problemer. Larm under optur Men under fodboldklubbens optur med dansk mesterskab og efterfølgende deltagelse i Champions League i 2008 tog kampenes forløb et nyt og hidtil udset omfang med musik og fuld blus på lysanlægget mange timer før og efter kick off. Samt feststemning til efter midnat i stadions gæstelounge. Nogen formel klage har han dog ikke indgivet, for han vil godt kende grundlaget, før han klager. - Men nu er der gået to et halvt år siden, jeg bad om reglerne, og der er ikke sket noget. Det synes jeg er meget lang tid. Personligt ville jeg have røde kinder over en så lang sagsbehandlingstid. Selv AaB-fan Lars Nørbach understreger, at sagen for ham ikke handler om uvilje over for AaB og fodbold. Tværtimod. - Før jeg flyttede til Aalborg, interesserede fodbold mig overhovedet ikke, men efter at jeg flyttet til byen og er blevet nabo til stadion, er jeg faktisk blevet optaget af fodbold og følger AaB tæt. Jeg håber inderligt både for klubben og for byen, at AaB undgår nedrykning. Kan du forstå, hvis nogen anser dig for at være et brokhoved? - Jeg er ikke mere brokhoved end dem, der bor nabo til Kildeparken og Mølleparken og også bare vil kende reglerne for, hvad der kan tillades af lys og lydniveau til diverse arrangementer.