EMNER

Stædig kamp mod snemasser

Alt disponibelt mandskab i Jammerbugt Kommunes Vej og Park-forvaltning kæmper fortsat med snemasserne, som gør livet surt for bilister, renovationsfolk, postbude og mange andre på gader og veje.

Det er mange år siden, der er faldet så meget sne i Jammerbugt-området som i den seneste uge. Med den fortsatte frost giver dyngerne stadig bøvl for trafikanterne og masser af arbejde for Vej & Park. Her ryddes en cykelsti nær Trekronerskolen.Foto: Henning Bagger

Det er mange år siden, der er faldet så meget sne i Jammerbugt-området som i den seneste uge. Med den fortsatte frost giver dyngerne stadig bøvl for trafikanterne og masser af arbejde for Vej & Park. Her ryddes en cykelsti nær Trekronerskolen.Foto: Henning Bagger

- Men vi er ved at have styr på det, så det nu har mere karakter af brandslukning på problematiske steder, fortæller lederen af Vej & Park, Jens Ørtoft. - Vi er færdige med at køre sne væk fra de centrale dele af de større byer, og nu bliver der ikke kørt mere væk. Vi har hverken ressourcer eller økonomi til at køre sne væk fra villaveje og veje i landsbyerne, forklarer han. Det koster omkring 450.000 kr. i døgnet at have vinterberedskabet kørende for fuld skrue, og Jens Ørtoft anslår, at der til nu i år er brugt 1,5-2 mio. kr. af årets samlede budget til beredskabet på 5,5 mio. kr.. - Og vinteren er jo langt fra slut endnu, ser det ud til. Jens Ørtoft oplyser, at der blev taget meget ekstra mandskab og materiel ind, da rydningsarbejdet var på sit højeste, og at der stadig er ekstra mandskab i gang, sågar med skovle, for at komme gennem dyngerne, hvor de ligger mest i vejen. - Nogle steder er skovle det eneste brugbare. Forvaltningen får mange henvendelser om fortove og stier, der ikke er ryddet, og Jens Ørtoft opfordrer private grundejere til at rydde så godt de kan. - Det ser broget ud mange steder, og vi er slet ikke begyndt at håndhæve pligten til at rydde sne. Folk skal have en chance for at få det gjort.