Stære-alliance mod gåsebillelarver

Skoleelever tømrede 100 stærekasser til opsætning ved de nye boldbaner

VALSGAARD:Gåsebillelarver er blevet et udbredt problem i Valsgaard-området. Den grådige fætter elsker at guffe sig mæt i græsrødder, men bryder sig til gengæld ikke om stære. Og da baneudvalget i Valsgaard holder overordentlig meget af byens to nyanlagte fodboldbaner, fik et par medlemmer, der samtidig sidder i skolebestyrelsen, en mægtig ide: Vi lokker en masse stære til at bo klos op ad fodboldbanen og får samtidig bugt med et problem. Og hvis nu vi selv lægger træ til, mon så ikke vi kunne lokke skolebørnene til at lave stærekasserne for os. Selvfølgelig da. Et lærestykke Med hammer og søm og træstykker skåret til af tømrermester Kim Jæger, som er en af skolens forældre, flikkede børnene forleden 100 stærekasser sammen. De skal efter planen sættes op i påsken. - Hensigten var egentlig at få klaret fremstilling og opsætning af stærekasser i ét hug, fordi stærene jo netop nu er på udkig efter redemuligheder. Men det lod sig praktiske grunde ikke gøre, fordi det kræver en kran til at rejse de seks telefonmaster, hvor stærekasserne skal sættes op, forklarer viceskoleinspektør Bo Strand fra Valsgaard Skole. Larven udvikler sig i jorden, hvor den især lever af græsrødder. Ikke så godt. Heldigvis står billen højt på listen over stæres livretter, så der findes altså råd for at holde den græssultne fætter i ave. Som bille på mellem 8 og 12 millimeter dukker gåsebillen frem i juni og juli, hvor den lystigt gnasker løs af af blade på løvtræer og buske. Med sine gulbrune eller rødbrune dækvinger kan den sagtens forveksles med en oldenborre. Stærekasse-koloni Skolen arrangerede det på den måde, at de store skulle hjælpe de små. Nemlig, så børnehaveklasse arbejdede sammen med syvende klasse, første klasse med sjette klasse, anden klasse med femte klasse, og endelig gik tredje og fjerde klasse i alliance. - Og der blev virkelig savet og hamret af hjertens lyst, og i løbet af et par timer var vi klar med de 100 stærekasser. Børnene var virkelig søde til at hjælpe hinanden, fortæller Bo Strand. Nogle lærere benyttede lejligheden til at lægge lidt biologi-undervisning ind i forberedelserne, så børnene kunne se nytten af deres naturlige indgreb. - Frem for at bekæmpe larverne med gift, så bruger man et af naturens egne redskaber - en koloni af sultne stære, forklarer Bo Strand. Stære er meget sociale fugle og holder af at bo tæt. Derfor sættes de 100 stærekaser op i klynger omkring de seks pæle, hvortil der allerede er boret huller rundt om de næsten spilleklare fodboldbaner. De voksne skal efter planen spille på det nye græs til sommer, mens de små fødder allerede har været ude og træde Valsgaards to nye baner til.