Stæren er her

MØGELVANG:Torsdag morgen flyttede en stæreflok på fem ind i de gamle og veltjente stærekasser, som Holger Nielsen, Oddesundvej 107 i Møgelvang har placeret på en gammel elmast ved husets nordgavl. - Jeg havde egentlig tænkt på at udskifte kasserne i år med nogle ny, men stærenes tidlige tilbagevenden kom bag på mig, siger Holger Nielsen, som fra stærenes ankomst til deres afrejse nøje følger deres aktivitet.