Stærk skole for alle

De fleste elever klarer sig godt i skolen. Men 15 procent forlader folkeskolen uden funktionelle læseevner, og 17 procent af eleverne har ikke basale færdigheder i matematik. Det både kan og skal vi gøre bedre.

Derfor sætter jeg nu gang i arbejdet med en folkeskolereform, der skal sikre, at de dygtige bliver endnu bedre, og at de elever, der halter bagefter, kommer med. Det gælder særligt nogle af de tosprogede elever og elever fra såkaldt uddannelsesfremmede hjem. Og flere drenge end piger har sværere ved at klare sig Vi vil tage hul på at tænke undervisningen på nye måder. Derfor åbner regeringen for en række udviklingsforsøg på skolerne, der skal give os viden om, hvordan alle eleverne bliver dygtigere. I første omgang vil vi gennemføre forsøg med tolærer-ordninger, hvor to lærere, en lærer og en pædagog eller voksne med andre kompetencer for at løfte fagligheden. Vi har allerede nu er nedsat en task force, som samarbejder med 20 kommuner om at dele viden med både daginstitutioner og skoler for at løfte fagligheden hos tosprogede børn. Forskningen viser, at fokus på de to kernefag dansk og matematik skaber de bedste resultater. Har man styr på de to fag, er det langt lettere at klare sig godt i skolens øvrige fag. Og det kan ske på mange måder ud over flere timer. Der er fx rigtig gode erfaringer med at kombinere de praktiske og kreative fag med dansk og matematik, så eleverne lærer matematik, når de skal lave konstruktionstegninger til sløjd, eller lærer dansk, når de arbejder med it og multimedieprogrammer. Og omvendt; kan man ikke læse og regne, vil det være svært at gennemføre en ungdomsuddannelse. Manglen på de centrale kundskaber er for eksempel en af årsagerne til, at knap halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelserne falder fra. Det har vi ikke råd til - hverken økonomisk eller menneskeligt. Vi inviterer nu skolelederne, lærerne, forældrene, pædagogerne, eleverne og kommunalbestyrelserne til et samarbejde om at reformere folkeskolen, så alle kommer med fra begyndelsen. Det er det klare mål med regeringens reform: Vi skal have en fagligt stærk folkeskole - for alle.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.