EMNER

Stærk stigning

Kommunernes udgifter til at anbringe udsatte børn og unge på for eksempel opholdssteder er de seneste syv år steget med fem-10 procent om året. Fortsætter dette uændret, vil samfundet i 2010 bruge flere penge på udsatte børn og unge end på al øvrig børnepasning - det vil sige godt 25 mia. kr. om året. Regeringen og KL har i aftalen om økonomien i 2004 udtrykt enighed om, "at anbringelsesfrekvenserne bør nedbringes".