Stærk, vedkommende og meget smuk roman

bøger Anne Marie Løn: " Hvis barn …" "Hvis barn …" er 465 sider stor og omfatter tre dele. Samlet fortæller de om Bianca, lægestuderende, født i et strengt Indre Missionsk hjem i Vestjylland, og deres mål er - for en stor del - at skildre, hvorledes denne religiøse retning kan fjerne sig fra enhver form for menneskelighed, så at det enkelte menneske forfuskes, nedværdiges og fratages enhver fri vilje i afgørende beslutninger. Man gør nok klogt i at samle og skille personerne efter den betragtning, Løn selv har anlagt på dem - om hun end naturligvis lader deres forhold gribe ind i hinanden. To grupper fremstår da: den ene, som væsentlig har forfatterindens psykologiske og eksistentielle interesse, samler sig om Bianca og den afrikanske kreds omkring hende, inklusive Benny, den anden, der mest har haft Løns sociale og religiøse bevågenhed, grupperer sig om det velstående hjem med en ynkværdig mor, en rigoristisk far og et skeletfyldt skab. Bianca er blevet gravid med en studiekammerat, fortæller hun sine forældre, om end sandheden viser sig at være en ganske anden, og hun har bestemt sig for en abort, men farens "Synder du mod Gud, så synder du mod mig", får hende til at ændre beslutning, og hun rejser til Afrika for "Læger uden grænser" sammen med den sympatiske medstuderende Benny. I breve hjem delagtiggør hun til farens fortvivlelse forældrene i sine religiøse overvejelser om "at nå dertil hvor mennesker indser at det er os selv der besidder den magt og storhed vi tillægger guderne." Hun føder sit barn i Afrika, efter at hun er blevet bortvist fra det hospital, hvor hun virkede, på grund af sin graviditet, og forældrene henter barnet, men det dør. En mail om barnets død når hende ikke, så hun chokeres, da hun tre måneder senere vender hjem og får beskeden. Bogen er fyldt med tilbageblik, de viser, hvorledes hun finder vejen ud af det at synde, uden at himlen faldt ned. Tværtimod åbnede den sig og blev større og større. Ligeledes afdækkes hendes fars og hans families reelle forhold. Tiden i Afrika giver hende en række mere eller mindre mystiske naturoplevelser, der sammen med livet blandt den lokale befolkning hjælper hende på vej gennem en eksistentiel krise, så at hun når frem til: "Gud er i mig, Gud er min væren i verden" - og det er en ganske anderledes livsnær holdning en farens gudelige, emotionelt afstumpede selvsikkerhed, der har et religiøst svar på alle tilværelsens tildragelser. Med fødslen føler hun sig udfriet af bevidstheden om det fangenskab, hun havde været holdt i, det, hun befandt sig i, og det, som ville vare for altid, og med den indsigt kan begynde igen. Det er ikke alene en stærk og vedkommende bog, det er også en meget smuk bog, hvori Løns dybe fortrolighed med sit stof udløser hendes inderste og bedste evner. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Anne Marie Løn: "Hvis barn …" 465 sider, 299 kr. Gad