Lokalpolitik

Stærkt argument

Argumentation for sygeplejerskekonflikt: Vi tager den én gang til...

KONFLIKT:Argumentation for sygeplejerskekonflikt: Vi tager den én gang til... "Hvad er det I vil? Hvad er jeres krav? Hvorfor konflikter I?" bliver sygeplejerskerne ofte spurgt om – og vi svarer gerne på det. Sygeplejerskerne er gået i en lovlig varslet konflikt, fordi de ordinære overenskomstforhandlinger med vores arbejdsgiver Danske Regioner og Kommunernes Landsforening brød sammen. Man kunne ikke fra arbejdsgivernes side imødekomme vores to krav: En lønramme på 15 pct. over de næste tre år samt en opbakning og anbefaling til Folketinget om at skulle nedsætte en ligelønskommission, som skulle belyse, hvorfor der er så stor ulighed i lønninger mellem kvinder og mænd mellem offentlig og privat ansat. Når vi er gået i konflikt, er det med et meget stærkt og velbegrundet argument, som der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved! Vi ønsker og dermed kræver, at vi skal aflønnes med en højere grundløn, som er baseret på vores grunduddannelse. At blive sygeplejerske betegnes som en mellemlang videregående uddannelse, og det er det sammenligningsgrundlag, vi vil have fokus på i forhold til andre faggrupper med tilsvarende uddannelses længde. Hver gang en sygeplejerske i det offentlige tjener 73 kr., tjener en privat ansat 100 kr. Det taler vist for sig selv. Vores sammenligningstal er taget ud fra Danmarks Statistik. Dét er hele omdrejningspunktet! En nyuddannet sygeplejerske på 37 timer med indtil otte års erfaring tjener i grundløn 20.700 kr. brutto. Når vi sammenligner os med andre faggrupper og egen faggruppe ansat i den private sektor, så er det grundlønnen, der henvises til og ikke feriepenge, pension, aften, nat, weekend, lørdag, søn- og helligdags-tillæg osv... I dag er der et lønefterslæb på de 27 pct. i forhold til de privat ansatte. Der er ikke noget skjult i vores argumentation for vores konflikt – Og de borgere, som har været så heldige at møde de hvidklædte sygeplejersker i gadebilledet, som har delt ud af deres lønsedler, vil forstå, at vi ikke taler usandt, når vi fortæller, hvad vi får i grundløn hver måned.