Stærkt fællesskab

Skal vi udskifte vores danske krone med en fælles europæisk euro? Svaret må være et højt og rungende JA.

Fordi Det økonomiske samarbejde i EU, hvor vigtige økonomiske beslutninger træffes i fællesskab og hvor alle europæere anvender den samme valuta, har været en succes. Væk er alle valutaspekulationerne og nationalstaternes egne kortsigtede økonomiske beslutninger, der trak Europa i forskellige retninger og skabte usikkerhed og uro. Etableringen af det Økonomisk og Monetære samarbejde (ØMU’en) og indførelsen af Euroen har skabt en stærk valuta og skabt stabilitet og vækst i Europa. Havde vi en euro som valuta, ville danskerne betale samme lave rente som i resten af Europa. Vi opfylder kravene til at være med – og det bør Danmark være. I Danmark betales der ca. 0,5 pct. i merrente på boliglån, fordi Danmark er uden for euro-samarbejdet. Ved at afskaffe kronen og indføre Euroen bidrager vi til et stærkt europæisk fællesskab, der gør hvert enkelt medlemsland stærkere. Et Europa, hvor det danske kan udfolde sig. Kronen gør os ikke mere danske end Euroen gør. Euromønterne er præget med de nationale symboler. Danmark har siden 1982 ført fastkurspolitik. Det betyder at den danske krone har været låst fast til en vigtig valuta. Først den tyske D-mark og siden 2001 til euroen. Fastkurspolitikken har medført, at den høje inflation og de høje renter, der i 70’erne og starten af 80’erne plagede danskerne, forsvandt. Kronen er således låst fast til Euroen, og det betyder at Nationalbanken ikke kan fastsætte sin egen rente. Når Den Europæiske Centralbank ændrer sin rente, følger Nationalbanken trop.