Stærkt hold vil udvikle Blokhus

Områdets største forening for fastboende, Hune-Blokhus Borgerforening, valgte at holde sig uden for

Fire af de fem bestyrelsesmedlemmer i den nye paraplyorganisation. Fra venstre Karl Korfits, formanden Palle Holmbech, Erik Normann og Harald Klitgaard. Den femte, Merete Fuglsang Hansen, var på ferie. Foto: Erik Sahl.

Fire af de fem bestyrelsesmedlemmer i den nye paraplyorganisation. Fra venstre Karl Korfits, formanden Palle Holmbech, Erik Normann og Harald Klitgaard. Den femte, Merete Fuglsang Hansen, var på ferie. Foto: Erik Sahl.

30 lokalpolitikere, erhvervsfolk, foreninger og private ildsjæle udgør repræsentantskabet i en ny paraplyorganisation, Blokhus-Hune i Udvikling. - Det var samtlige deltagere, oplyser Erik Boll, Blokhus, der havde indkaldt til den stiftende generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus sammen med to andre fra den såkaldte Strandcentergruppe, Harald Klitgaard, Blokhus, og Torben Reese, Ingstrup. Blandt deltagerne var lokalpolitikerne Chr. Hem (V), Eva Rytter (S) og Søren P. Mortensen (S) og på erhvervssiden Jørgen Lindgaard Christensen, Blokhus Sport & Fritid A/S, og direktør Jørn Rytter, Spar Nord. Områdets største forening for fastboende, Hune-Borgerforening med dens ca. 300 medlemmer, deltog ikke. Det gjorde derimod Hune-Blokhus Borgerforenings kasserer, Merete Fuglsang Hansen, Hune, som privat ildsjæl omend pr. fuldmagt, fordi hun er på ferie på Mallorca. Hun blev valgt til bestyrelsen af repræsentantskabet. Direktør Palle Holmbech, Danland Feriecenter Nordsøen, blev formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Harald Klitgaard, Karl Korfits, Blokhus og Omegns Grundejerforening, og Erik Normann Sørensen, menighedsrådet. Borgerforeningsformand Henrik Helbo oplyser, at et flertal i bestyrelsen valgte, at Hune-Blokhus Borgerforening ikke skulle deltage. - Det skete på baggrund af organisationens formål. Formålsparagraffen er ikke særlig nøjagtig. Det forekommer usikkert, hvad foreningen skal lave, siger Henrik Helbo. Ifølge formålsparagraffen i vedtægterne skal paraplyorganisationen Blokhus-Hune i Udvikling samle foreninger og enkeltpersoner og andre med interesse for udviklingen i Blokhus og Hune, så de kan optræde som en enhed i forbindelse med udvikling af ideer, foranstaltning af indsamlinger af midler og andre aktiviteter, ansøgninger om tilskud fra fonde og sponsorer, markedsføring og profilering af lokalområdet samt ved forhandlinger med myndigheder. Blokhus-Hune i Udvikling skal fungere i et tæt samarbejde med en erhvervsdrivende fond, som påtager sig det juridiske og økonomiske ansvar i forbindelse med de værdier, der skabes, idet de enkelte medlemmer af Blokhus-Hune i Udvikling ikke kan gøre juridisk eller økonomisk ansvarlig. Den erhvervsdrivende fond står altså som juridisk og økonomisk garant for administration af blandt andet de indsamlede midler - og Jammerbugt Kommune vil som en yderligere garanti være repræsenteret i den erhversdrivende fond, står der i formålsparagraffen. - Paraplyorganisationen skal nu i gang med at sætte sit præg på Blokhus, først og fremmest det nye strandcenter, som Torben Reese og jeg arbejder videre med og med Harald Klitgaard i bestyrelsen. Der er også en arbejdsgruppe, bæredygtigt kystfiskeri, som vi tre arbejder med. Men bestyrelsen kan udpege andre indsatsområder, oplyser Erik Boll. Han siger også, at formanden for Blokhus Strand Baadlaug, Arne Henriksen, på mødet talte om muligheden for et offentligt krabbegilde i den nye forenings regi. - Det er slet ikke meningen, at det skal være en festforening for foreninger, der ikke overkommer det selv, fortsætter Erik Boll, der også er sekretær i bådlauget. Medlemmer af repræsentantskab eller af bestyrelsen behøver hverken at bo i lokalområdet eller i Jammerbugt Kommune. - I princippet kan man bo hvor som helst. Det er interessen for at styrke udviklingen i Blokhus og Hune, der er afgørende. Engagementet er det vigtigste, siger Erik Boll.