Skolevæsen

Stærkt samfund kræver nye reformer

Socialdemokratiet har altid været det parti, som satte kursen, når Danmark som helhed skulle videreudvikles.

Socialdemokratiet har altid med årtier stået i spidsen, når det drejede sig om fornyelser af vores samfundsvisioner. Disse ord og meninger kan Socialdemokratiets politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, roligt slå fast med et syvtommersøm. Fornyelser er og bliver et socialdemokratisk projekt i tæt samarbejde med Det Radikale Venstre. Det gælder især inden for beskæftigelsesområdet, vores miljøområder og ikke mindst integrationsområdet. Denne før positive udvikling bliver i disse år ubemærket bekæmpet af det borgerlige Danmark. Ikke mindst af det populistiske parti Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet står fast på, at det bærende element for, at noget kan lykkes, er fællesskabet i samfundet, men ikke mindst mere lighed for alle borgerne. Vi danskere må gerne, når tiden kan, have tanker for vores naboer uanset i hvilken sammenhæng. V/K-regeringen med Dansk Folkeparti i spidsen lover, at velfærden i nuværende form vil fortsætte, selv om skattelettelser er på vej, men dette på bekostning af nedslidte skoler, forringelser af ældreplejen osv. Der er mindre velfærd på vej for de svageste, alt imens de velstillede tegner private sundhedsforsikringer, som tapper de offentlige sygehuse for speciallæger og sygehjælpere, som på den måde søger til privathospitalerne. Det samme er tilfældet inden for privatskolerne, inden for ældreplejen osv. Denne udvikling vil om få år gøre Danmark til et land, hvor de velstillede altid vil stå forrest i køen, når de rammes af sygdom og skal behandles. Det gælder også i privatskolerne, hvor der ikke er mangel på lærere til deres undervisning. Dette sker også på bekostning af mangel på lærere i de offentlige skoler. Det bliver et ulige samfund frem for det ønskede - frihed, lighed og solidaritet for alle. Hvis velfærdsmodellen for alle skal fortsætte og reddes fra undergang, er tiden snart inde, hvor der må nye reformer og kræfter til hurtigst muligt. Der skal rettes op inden for skoleområdet på de mange børn, som forlader folkeskolen uden at kunne skrive og læse. Der skal også en bedre bemanding til ældreplejen, vores sygehuse og til børnepasningen. Der skal indføres gratis sund mad i daginstitutionerne og billig sund skolemad, så alle vores børn med sikkerhed får en sund start i livet. Derfor er Socialdemokraterne et bedste bud på forandring i en ny regering. Socialdemokraterne vil velfærd frem for skattelettelser; de vil bekæmpe uligheden, og ikke mindst vil en investering i den globaliserede verden være meget vigtig.