Retspleje

Stævner staten for ni millioner kroner

Udlændingeservice brød lejekontrakt med Aktivitellet - strid om erstatnings størrelse i retten

Der har været asylcenter i Aktivitel indtil februar i år - nu er Udlændingeservice og Aktivitellets ejer, Søren Lauritzen uenige om lejemålets længde. Arkivfoto: Peter Broen

Der har været asylcenter i Aktivitel indtil februar i år - nu er Udlændingeservice og Aktivitellets ejer, Søren Lauritzen uenige om lejemålets længde. Arkivfoto: Peter Broen

FREDERIKSHAVN:Søren Lauritzen og Udlændingestyrelsen er raget uklar om betalingen for lejen af Aktivitellet i Frederikshavn, som styrelsen i 2001 lejede på en 10-årig kontrakt. Efter asylcentret lukkede 1. februar i år ville Udlændingestyrelsen ud af kontrakten, som der altså er omkring fem år tilbage af. Styrelsens egne folk nåede frem til, at et beløb på ni millioner kroner til Søren Lauritzen ville dække deres forpligtigelser for resten af den periode, lejemålet løber i, men det beløb afviser Søren Lauritzen er tilstrækkeligt. - Jeg vil sige så meget, som at vi er uenige om opgørelsen, men detaljerne i det ligger hos min advokat, siger Søren Lauritzen. Advokaten er Preben Bang Henriksen, og han anser sagen for ret principiel. - Der er indgået en uopsigelig lejeaftale, og spørgsmålet er så, om man bare kan sige den op og gå fra den. Det mener vi altså ikke, at man kan. Og vi ser da under alle omstændigheder helst, at Udlændingeservice bliver derude. Bygningerne skal jo vedligeholdes og varmes op, og det har været lejer, der har gjort det. - Bygningerne kan jo ikke stå i årevis, specielt ikke uden opvarmning, siger Preben Bang Henriksen. - Hvis man accepterer at man kan gå fra en uopsigelig lejeaftale, og skal ind i en forhandling om en erstatning, så mener vi altså, at det beløb, Udlændingeservice er nået frem til, er alt for lavt. Det er snarere det dobbelte, de 18,6 millioner kroner, vi har udtaget stævning for, siger Preben Bang Henriksen. Hos Udlændingestyrelsen bekræfter underdirektør Poul Mose Hansen, at der er en tvist om beløbets størrelse: - Vi har haft et lejemål i Frederikshavn, som vi har været udemærket tilfredse med, og så sker der jo det, at vi ikke har brug for lejemålet længere. - Så opsiger vi lejemålet, og det gør selvfølgelig, at vi skal betale erstatning, og det er vi også helt indstillet på, men vi har ikke på nuværende tidspunkt kunne blive enige om erstatningens størrelse, og derfor har udlejer så indbragt sagen for domstolene. - Den videre diskussion om den sag må så bero i det regi, nemlig hos domstolene, siger Poul Mose Hansen. Udlændingeservice har frem til 11. september til at sende et svarskrift til retten i Frederikshavn, hvorefter sagen kan begynde at gå sin gang, og Preben Bang Henriksen forventer, at den kommer til behandling en gang i november. ole.knudsen@nordjyske.dk

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk