EMNER

Stævning er sendt til hjørnespark

Garanterne i Løkken Sparekasse forsøger at få staten som modpart i deres erstatningssag.

Garant fra fallitboet Løkken Sparekasse anlagde sag for at få sit indskud tilbage - og vandt. Arkivfoto: Kurt Bering

Garant fra fallitboet Løkken Sparekasse anlagde sag for at få sit indskud tilbage - og vandt. Arkivfoto: Kurt Bering

Foreningen Garantloekken, der organiserer de tidligere garanter i Løkken Sparekasse, forsøger nu at finde en løsning på problemet med at få afleveret stævningen i den erstatningssag, den har anlagt mod sparekassen. Som tidligere fortalt i NORDJYSKE har det ikke været muligt at finde nogen at forkynde stævningen for, sådan som retsplejeloven kræver, for der er ingen at træffe på Løkken Sparekasses seneste adresse i Løkken. Samtidig er Foreningen LS Løkken, som blev tilbage som en tom skal, efter at sparekassens aktiver og passiver var overtaget af statsbanken EBH Bank, ifølge foreningens bestyrelse blevet lukket. Alternativ vej Garantloekken er nu slået ind på en ny og alternativ vej i forsøget på at flytte den sten på vejen, som problemerne med stævningen har betydet for erstatningssagen. - Vi har ansøgt Civilstyrelsen om at få vores gruppesøgsmål til ud over Løkken Sparekasse også at være rettet mod staten ved EBH Bank, fortæller formanden for Garantloekken, Kristian Andersen. Hvis garanterne får styrelsens accept af, at Garantloekken får EBH Bank som modpart i forbindelse med stævningen, kan garanterne komme videre med deres sag. - Så går vores sag ikke i stå, selv om bestyrelsen hele urimeligt bare har lukket Foreningen LS Løkken, for så kan vi aflevere stævningen til EBH Bank, siger Kristian Andersen.