Skolelukninger

Stagstrup Skole reddet i elvte time

Thisted Byråds økonomiudvalg vil nedlægge tre skoler - beslutning om Spor 10 udsat

Stagstrup Skole bevares som selvstændig skole med undervisning fra 0.-7. årgang. Det er fremtidsudsigten efter et møde i Thisted Byråds økonomiudvalg tirsdag, hvor skolestrukturen blev drøftet på baggrund af et oplæg fra børne-, familie- og kulturudvalget (BFK-udvalget). - Med det elevantal Stagstrup Skole har, hører den ikke hjemme i kategorien af skoler, der skal ændres til undervisningssteder for 0.-3. klasse. Det giver ingen mening, siger Arne Kaspersen (V), ØK-medlem og 2. viceborgmester i Thisted Kommune. Økonomiudvalget tager ellers BFK-udvalgets indstilling om skolestrukturen til efterretning, hvilket betyder, at Skjoldborg, Hundborg og Vorupør Skole nedlægges som selvstændige skoler fra 2008 og ændres til undervisningssteder med 0.-3. klasse. Arne Kaspersen siger, at de pædagogiske argumenter tæller fremfor økonomi. - Vi er enige om, at den strukturplan, der blev sat i værk, skal forholde sig til det faldende børnetal, siger Arne Kaspersen. Han mener, at landsbymodellen, hvor 0.-3. klasse kombineres med børnehave og sfo, giver det tilbud i nærområdet, som forældre efterspørger. Samtidig giver flytning af 4.-7. klasse flere ressourcer til de modtagende skoler. Spor 10 Økonomiudvalget besluttede i øvrigt at tage forslaget om flytning af Spor 10 fra Hurup til Thisted ud af skolestrukturforslaget, der skal til endelig beslutning i Thisted Byråd førstkommende tirsdag den 19. juni. - Vi vil gerne have en nærmere drøftelse af Spor 10, da vi er bekymrede for, om succes’en kan tages med til Thisted, siger Arne Kaspersen. lone.laerke.krog@nordjyske.dk