Stakket frist for Skelunds 7. kl.

Det er et enigt byråds politik, at 7. klasser hører til i folkeskolernes overbygning sammen med 8. og 9. klasserne. Det blev fra flere sider slået fast på torsdagens byrådsmøde i forbindelse med, at byrådet besluttede, at Skelund Skole kan beholde sin 7. klasse - dog kun til 2007 eller tidligere, hvis der viser sig at være penge at spare ved at flytte klassen til Als. Byrådet besluttede samtidig, at Visborg Skoles 7. klasse skal flyttes til Hadsund Skole pr. 1. august 2003. Når Skelund Skole nogle år endnu får sit ønske om at beholde 7. klasse skyldes det altså, at der ikke er penge at spare ved en flytning nu. Venstres Knud Christensen stemte som det øvrige byråd, selv om han ikke syntes, at man havde fundet frem til "den bedste løsning". Han pegede på, at der er delte meninger om, hvorvidt 7. klasse hører til i overbygningen eller i grundskolen. Han mindede om, at man netop har bygget et klasselokale til 7. klasse i Skelund, og det en "lidt mærkelig holdning", at man vil styrke én skole ved at svække en anden. Formanden for kulturudvalget Leif Nielsen sagde, at 7. klassespørgsmålet havde været til debat allerede, da der blev bygget om i Skelund, men at man da ikke mente, at tidspunktet var inde til at træffe nogen afgørelse. Han sagde også, at sammenkædningen af 7., 8. og 9. klasse var blevet mere aktuel, efter at 10. klasserne er blevet flyttet væk fra skolerne. Leif Nielsen mindede i øvrigt om, at Skelund Skole ikke havde fået opfyldt alle sine ønsker, da man byggede om. På den baggrund mante han, at man nok skulle finde anvendelse for lokalet. Selv pegede han på en specialklasse som en mulighed.