Staldkarl eller lærer?

På gavlen af rækkehusene på Anemonevej i Syvsten hænger et skilt med inskriptionen "Poul Rasmussens minde, opført 1871." NORDJYSKE Stiftstidende bad forleden læserne om hjælp for at få svar på hvem Poul Rasmussen egentlig var.

Hvem var han?

Hvem var han?

Et par læsere har bidraget med en forklaring - men svarene ikke peger i samme retning. Svend Hansen er tidligere sognerådsmedlem i Volstrup Sogn og tidligere byrådsmedlem i Sæby. Han fortæller, at han som sognerådsmedlem var med til at få stenen indmuret i gavlen . Rækkehusene blev opført som kommunale pensionistboliger i 1960'erne, fortæller han, og Volstrup Sogn havde arvet en del penge efter Poul Rasmussen, der havde været staldkarl på Sæbygård. Han var død som ungkarl. Svend Hansen ved ikke hvornår. Men staldkarlen havde testamenteret sin formue til opførelse af et alderdomshjem. Mindepladen blev fremstillet. Men alderdomshjemmet blev aldrig bygget. Derfor syntes den tidligere sognerådsformand Anton Sørensen, at den gamle mindepladen skulle indmures i pensionistboligerne i stedet. Også Poul Overgaard, Stidsholt, har hørt tale om et testamente og en arv til sognet i forbindelse med mindepladsen. Det er noget, han har hørt fra sine forældre. Men han mener, at Poul Rasmussen var skolelærer i Ørtoft i 1800-tallet, og at han var ungkarl. Poul Overgaard går ud fra, at mindepladen er nedtaget fra en gammel, nu forsvunden bygning. Har du forklaringen på den gamle mindeplade på husene i Syvsten, så skriv en mail til carl.aage.oestergaard@nordjyske.dk eller ring på tlf. 99 20 33 46.