Lokalpolitik

Stamvej bliver offentlig vej

} Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har sagt ja til, at stamvejen Danserhøj - fra Lindevej og mod øst - optages som offentlig vej. Der er tale om en strækning på 163 meter. Det er planen, at de øvrige boligveje og stier i lokalplanen for ”Boligområde Danserhøj” forbliver private fællesvej og -stier. Anlægsarbejdet med etablering af veje og stier i byggemodningen i området Danserhøj er nær sin afslutning, og byrådet skal nu tage stilling til, hvilke veje, der ønskes optaget som offentlige. De øvrige veje og stier, der forbliver private, skal varetages af grundejerforeningen. Der oprettes en grundejerforening senest, når 50 procent af de nyudstykkede grunde i området er solgt, eller hvis byrådet kræver det. - Vi følger samme procedure her som i f.eks. Asgård ogAgdrup-området, hvor stamvejene er kommunale, siger formand for udvalget, Karsten Frederiksen (K).