Lokalpolitik

Stand-in for formanden

Folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge vikarierede for formand Villy Søvndal

FLAMSTED:- Jeg ved godt, at det er mere af nød end af lyst, at jeg er inviteret. SF"s nordjyske folketingsmedlem Perville Vigsø Bagge fik med det samme smilene frem hos tilhørerne ved grundlovsmødet i Flamsted. I fravær af SF"s formand holdt hun sin første grundlovstale, og det var med stor ros til følge, for der var stor tilfredshed med hendes skarpe og samtidig underholdende tale om grundloven og den nuværende politiske situation. Pernille Vigsø Bagge fokuserede især på folkestyret, folkekirken og folkeskolen. Selv om folkestyret er sjælen i danskernes kærlighed til frihed og gør os ranke og stolte, er der alligevel ved at ske noget med folkestyret. - Måske er vi ved at tage det for givet. I hvert fald er vi netop i disse dage ved at færdigbehandle den største reform af den offentlige sektor i mere end 30 år. Det er en reform, der har som en af sine store fejl, at det er embedsmænd og ikke folkevalgte, der nu skal bestemme, hvad der skal ske i store dele af de kommunale og regionale verden, sagde Pernille Vigsø Bagge, der mente, at den offentlige service går en usikker fremtid i møde. Folketingsmedlemmet slog også til lyd for, at folkekirken adskilles fra staten. - Det tætte bånd til staten forhindrer udvikling af nyt, afvikling af det ubrugelige og en levende kirke med engagerede medlemmer. Lad dog kirken finde sit eget ståsted, og lad os i samme ånd give andre religioner her til lands deres eget ståsted. Åbenhed og frisind er vejen, og så skal vil lige huske Grundtvigs ord . "Hellere en levende hedning end en død kristen". Kræver fornyelse Udover Pernille Vigsø Bagge talte folketingskandidat Karen Touborg og SF"s spidskandidat til regionsrådet, Thomas Krog. De var enige om, at grundloven trænger til at blive revideret. Det er årsagen til, at SF har forslået en Grundlovskommision, der skal arbejde med forslag til en ny grundlov. Thomas Krog og Karen Touborg rettede også en kraftigt kritik af kommunalreformen og de partier, der står bag den. - Procesen omkring kommunalreformen er det værste eksempel på demokratisk underskud, Danmark har oplevet i moderne politisk historie, mente Thomas Krog. Karen Touborg angreb regeringen for hverken at ville diskutere reformen med borgerne eller fortælle om de omkostninger, der er ved reformen. - Regeringen har forsøgt at køre reformen igennem i så forceret et tempo, at de færreste har kunnet gennemskue, hvad der foregår, og med et indholdt så forviklet og gnidret, at vi istedet for at diskutere indholdet og opgaverne for de nye kommuner har debatteret navne på de nye, store kommuner og hvillke kommuner, der skal giftes med hvem.