Velgørenhed

Stande med frivillige organisationer

HALS:Omtalen af Open Air i Hals i avisen i går kan give anledning til misforståelser. Derfor skal det hermed slås fast, at arrangementet 16. juni også byder på stande for Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen, Frivillighedsrådet og Frivillighuset, Aalborg. Arrangørerne af Open Air i Hals Skoles boldsal er brugerrådene, pensionistforeningerne, Ældre Sagen og Ældrerådet i den tidligere Hals Kommune.