EMNER

Stands IC4-farce

Den daværende SR-regering påtog sig et meget stort ansvar, da den i 1999 indgik en snæver politisk aftale med SF og Enhedslisten vedrørende køb af nye tog.

Desværre valgte flertallet at satse på køb af den lidet energieffektive IC4-dieseltog frem for en langt mere visionær elektrificering af banen. Eller frem for køb af flere danskproducerede, velfungerende og komfortable IC3-tog. Den snævre, røde trafikaftale blev fulgt op med en beslutning i Finansudvalget i november 2000, hvor det røde flertal - uden stemmer fra Venstre og De Konservative - gennemtrumfede købet af nye dieseltog. I december 2000 underskrev DSB og AnsaldoBreda kontrakt om levering af de famøse IC4 tog. Det var således en meget tung arv, som SR-regeringen overdrog til VK-regeringen ved systemskiftet i 2001. Fortsættelsen af den endeløse IC4-føljeton var evindelige forsinkelser af leveringen og kaskader af tekniske problemer med IC4. Set i bagklogskabens ulideligt klare lys burde man naturligvis have sat en politisk stopper for IC4-farcen for længe siden. Men der blev hele tiden lovet bod og bedring fra DSB's og AnsaldoBredas side. I foråret 2011 stod det imidlertid tindrende klart, at der trods gentagne løfter om det modsatte fortsat var omfattende fejl og mangler ved de leverede og prøvekørte IC4-tog. Det kom også frem, at de leverede tog fortsat var fyldt med fejl ved ankomsten fra Italien til Danmark. Herunder var der problemer bl.a. computersystemer, toiletter, gearkasser og bremser samt kørsel med sammenkoblede tog, hvilket er en forudsætning for indsættelse i landsdelstrafikken. Altså en totalt uholdbar situation. Derfor bad daværende transportminister Hans Chr. Schmidt - med støtte fra V, K, DF og LA - om en uvildig ekspertvurdering af IC4-projektet. Herunder skulle det en gang for alle afdækkes, om IC4 nogensinde kommer til at kunne løse den oprindelige opgave som fjerntog. Desuden bad vi om at få belyst alternative materielstrategier for jernbanen, så vi har en plan, hvis det viser sig, at IC4 kører helt af sporet og aldrig kommer til at løse opgaven. Passagerne i hele landet har ubetinget krav på moderne og komfortable tog til tiden. Samtidig skal vi tage bestik af målet om elektrificering af banen. Jeg ser derfor frem til at se resultatet af den meget konkrete IC4-handleplan, som vi søsatte i maj 2011. Det er på høje tid, at vi politisk sørger for en afslutning på den endeløse og komplet utålelige IC4-farce. Spørgsmålet er, om passagerne i de næste 30 år skal plages med de fejlbehæftede og dieselslugende IC4-tog? Eller om IC4 i stedet bør returneres til Italien med deraf følgende retsligt og økonomisk efterspil? Det tager vi stilling til i løbet af de kommende uger, idet jeg håber at den nye røde regering vil deltage konstruktivt i oprydningen efter det fatale køb af IC4.