Boligselskaber

Starten gået til 12 nye almene familieboliger

GANDRUP:Seks nye andelsboliger i både Gandrup og V. Hassing kan påbegydes idet økonomiudvalget har givet sin anbefaling. Det er Hals Boligforening ved Sundby-Hvorup Boligselskab, der vil opføre endnu seks almene familieboliger ved Aslundvej i V. Hassing samt seks lignende på Mellemvej i Gandrup. Der bliver både fire 3-værelses boliger på 90 m2 og to 2-værelses på 79 m2. Huslejen er henholdsvis 5.071 kr. og 4.553 kr. Den samlede anskaffelsessum er på 6.759. mio. kr. Beboerindskuddet udgør to procent af den endelige anskaffelsessum, kommunen indskyder grundkapitallån på syv procent og yder garanti på den del af lånet, som går ud over 65 procent til 91 procent af anskaffelsessummen. Og så er den fremtidige anvendelse af kommunens hus i Borgergade 41 stillet i bero, indtil rådhussituationen er afklaret. HUAC havde tidligere til huse her og huset har stået tomt i godt et år. Der er flere forslag til anvendelse. Et er at sælge det til en rimelig pris eller tilbyde dagplejen huset til legestue.