Startskud givet til bogcafeer i landsbyerne

”Bogen kommer”, kasserede kvalitetsbøger og lån fra private samlinger skal gøre frivillige bogcafeer attraktive

Ægteparret Jens og Elsebeth Pors samt Ib Henriksen har udset sig Valsgaard Skoles mediatek som hjemsted for en privat bogcafé. Foto: Martin Damgård

Ægteparret Jens og Elsebeth Pors samt Ib Henriksen har udset sig Valsgaard Skoles mediatek som hjemsted for en privat bogcafé. Foto: Martin Damgård

MARIAGERFJORD:Bekymringen over de nedlagte biblioteksfilialer rører åbenbart ikke unge. Man fornærmer næppe nogen ved at notere, at græsrødderne på bogcafé-fronten nok overvejende har passeret et halvt hundrede år - som det afspejlede sig i Oue Idrætshal med en snes fremmødte. Græsrødderne vil gerne yde en ulønnet indsats for at holde liv i navnlig ældre landsbybeboeres mulighed for at møde andre borgere og låne bøger med hjem. Holdbarheden af det bogcafé-tilbud, fritids- og kulturudvalget kan tilbyde, bekymrede dog tydeligvis. Bogen kommer Geografisk ligger Oue nemlig midt i den fjordkommune, som har lukket og slukket for otte biblioteksfilialer i landdistrikterne og afskaffet biblioteksbusserne til fordel for ”bogen kommer”. Over telefonen ringer ældre og handicappede og bestiller en ugentlig levering af - ofte - lydbøger. Om bogen så kommer til hjemmet eller snart også kører til den lokale bogcafé bemandet med lokale frivillige, vil tiden snart vise. Begge muligheder indgår i kommunens tilbud. Bogbilen - ikke at forveksle med den gamle bogbus - kører hver tirsdag i de gamle Hobro og Arden kommuner og hver onsdag i Hadsund og Mariager. Den medbringer sorte bogkasser, og hver låner råder over to kasser. En til nye bøger og en til at aflevere de gamle bøger i. - Og vi kræver ikke, at man visiteres til ordningen. Du ringer til biblioteket, og har du et behov, så får du også dine bøger bragt - enten til bopælen eller til frivilligt drevne bogcafeen. Vi lader ikke nogen i stikken, lovede biblioteksleder Hans Ulrich Hansen. Bogcafeerne har også mulighed for at opbygge en fast bestand. Dels af de gamle samlinger. Dels fordeler Mariagerfjord Bibliotekerne gerne kasserede bøger mellem bogcafeerne - Bøgerne behøver hverken være gamle eller slidte. Det kan tværtimod være populære kvalitetsbøger, som vi har købt stort hjem af, og hvor interessen er stilnet en smule af, forklarede Hans Ulrich Hansen. Derimod kan bibliotekerne ikke indkøbe bøger specielt til cirkulation mellem de frivillige bogcafeer, fordi udlån ikke kan styres over kommunens computer men må foregå ved gammeldags håndkraft - med stempel. Desuden ville det rokke ved den pålagte besparelse. - Mange ligger jo inde med bøger i reolerne derhjemme, som de kan vælge at stille til rådighed for bogcafeen, foreslog tidligere børne- og kulturudvalgsformand Paul Arnbak. Men hvordan ringe og bestille bøger, hvis man hverken kender forfatter eller titel. - Vi spørger altid til, hvad de ældre har været vant til at låne. Så hjælper vi med råd om bøger, der ligner, forklarede Hans Ulrich Hansen. Ej med hatten i hånden Fritids- og kulturudvalgsformand Erik Kirkegaard Mikkelsen (K) kunne forlade mødet med gentagne opfordringer til aktivt at gå ind i lokalområderne og sikre bogcafeerne tilholdssted i eksisterende kommunale lokaler. - Det skal ikke være sådan, at man i det enkelte lokalsamfund står med hatten i hånden og bede rom lov til at låne et lokale, sagde Ib henriksen, Valsgaard. Hvis ildsjælene kommer til os med et konkret forslag, vil vi gerne være positive medspillere. Når bare, der ikke skal betales husleje, lovede Erik Kirkegaard Mikkelsen.