Startskud til ny skole

Nu inviterer kommunen til møde om fremtidens Aabybro Skole.

Tirsdag aften er det en god ide at indfinde sig på Aabybro Skole på Kærvej, hvis man vil være med fra begyndelsen, når startskuddet går til diskussionen om byens fremtidige skole. Kommunen inviterer til kick-off møde for det storstilede projekt, hvor seks politikere med borgmester Mogens Gade (V) og udvalgsformand Søren Brink (K) i front, alle med i den nedsatte styregruppe, stiller op til spørgsmål og debat med de fremmødte. Alle brugere og interessenter er inviteret, ansatte på Aabybro Skole, skolebestyrelsen, elevråd, repræsentanter for sundhed, forebyggelse og særlig indsats, handicaporganisationer, bestyrelserne for den kommunale ungdomsskole og kulturskolen, Aabybro Borgerforening og brugerrådet for Aabybrohallen. På mødet vil der blive orienteret om tidsplan og faser i projektet, om hvornår og hvordan brugerne vil blive involveret, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. Mødet skal blandt andet afdække alle de ønsker, der kan tænkes at være i spil til den nye skole, set fra de mange interessenters pind.