Staten dækker måske del af underskud

Socialudvalg ærgrer sig over minus efter succes med at spare på sygedagpenge og kontanthjælp

HOBRO:Den store statskasse spæder måske lidt til og lindrer på den smertefulde tillægsbevilling på otte millioner kroner, som Hobro Byråd netop har givet. Ekstraregningen er pludselig dukket op på det sociale område. Men flere af ekstraudgifterne skyldes ændret lovgivning, og i den slags situationer kan staten gå ind og kompensere. - Men hvor mange penge vi får tilbage, véd vi først en gang næste år. Man skal først have overblik over samtlige kommuners ekstraforbrug, siger socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). Han er sikker på, at der kommer krav fra andre kommuner, for Hobro er ikke alene om at stå med sprængte budgetter på det sociale områder. Han peger på, at Nørager, Aabybro, Løkken/Vrå, Hjørring og Brønderslev i Nordjyllands Amt har været udsat for samme problem. Resultater I socialudvalget er der ærgrelse over det pludseligt opståede underskud. Man føler, at overforbruget på nogle konkrete områder, som kommunen ikke selv er herre over, skygger for gode resultater på andre områder, hvor kommunen med sin indsats kan gøre en forskel. - Vi har reelt 15 helårspersoner færre på kontanthjælp. Vi har simpelthen fået flere i arbejder, og den seneste status dokumenterer, at ingen af de tidligere kontanthjælpsmodtagere er vendt tilbage til det kommunale system, siger Hans Poulsen. Han understreger, at der i 2004 blev budgetteret med 3,6 millioner kroner mindre til kontanthjælp som følge af de gode resultater. Kommunens registrering af udgifter til sygedagpenge viser, at der er blevet færre løbende sager, men ikke færre langtidssygemeldte. - Men med vores aktuelle indsats tror vi på, at "fødekæden" til disse langvarige sager er brudt, så vi forventer færre udgifter i 2005, siger Hans Poulsen. Mangel på skånejobs Samlet ser det ud til, at socialudvalget i år bruger 11,5 millioner kroner flere end den halve milliard, som står på budgettet. 2,5 mio. kr. er inden for ældreområdet, som selv må spare sig ud af problemet næste år. Underskuddet flyttes nemlig til 2005. Resten - de otte millioner - dækkes af kommunens kassebeholdning. Alene tre millioner kroner skyldes, at mange flere end ventet har haft krav på den såkaldte ledighedsydelse. Det er personer med en sygdom eller handicap, som forhindrer dem i at arbejde i et normalt fuldtidsjob. Men ny lovgivning har gjort det sværere for dem at få førtidspension. I stedet skal kommunen finde et fleks-job eller et skånejob til dem. Den opgave har været svær at løse. - Vi forventede 10 personer på ledighedsydelse, men i 2004 har der i snit været 25 på denne ordning, forklarer Hans Poulsen. Socialudvalget satsede i år på at spare penge på udgifter til hjælpemidler til syge og handicappede. Det er ikke lykkedes, og man har brugt det samme som i fjor. Så der mangler en million kroner på den konto. Men Hans Poulsen fremhæver, at Hobro er forholdsvis sparsommelige med hensyn til hjælpemidler. Han henviser til, at Hobro bruger mindst blandt kommunerne i Mariager Fjordområdet. Andre to millioner kroner er brugt til at støtte handicappede til at indrette deres bolig efter deres handicap. - Det er et lovkrav. Vi kan ikke bare bøje reglerne og sige nej til sådan en hjælp, understreger socialudvalgets formand.