Lokalpolitik

Staten har proptrækkeren til at fjerne flaskehals

Rådmand har forgæves spurgt tre trafik-ministre, om Staten vil deltage i vejprojekt

AALBORG:Det er manglende svar fra Staten - om den vil betale for en ændring af motorvejsindføringen til Mariendals Mølle, eller ej - der i øjeblikket forhindrer kommunen i at sætte sine vejplaner i gang. Nye kommunale veje skal lette trafikken på Hobrovej i Skalborg. Men det er nødvendigt med nye til- og frakørsler på motorvejen, ellers er de planlagte kommunale veje - Ny Dallvej og Egnsplanvej - nyttesløse. Det oplyser teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V). Hun afventer nu den meget omtalte rapport fra Infrastrukturkommissionen, som præsenteres i næste uge. Tavshed forsinker Det er Staten, som ejer motorvejene og dermed har ansvaret for en ændring af motorvejsindføringen til Mariendals Mølle. Og så længe Staten ikke melder ud, så forsinker den kommunens løsning af de trafikale problemer til og fra City Syd. Derfor kan Aalborg Kommune endnu ikke sætte den planlagte VVM-redegørelse for de nye veje i gang, selv om der er sat penge af til redegørelsen, som vil tage 70 uger. - Aalborg Kommune har gjort, hvad den kan. Jeg har skrevet til de seneste tre trafikministre, og byrådet har vist, at Aalborg vil tage sit ansvar ved at sætte de nødvendige 325 millioner kroner af til finansiering af kommunens nye veje, siger Mariann Nørgaard. Breve til ministre Hun har skriftligt spurgt de tidligere trafikministre Flemming Hansen (K), Jakob Axel Nielsen (K) samt den nuværende minister Carina Christensen (K) om Statens deltagelse. Alle gange forgæves. Rådmanden har også sammen med borgmester Henning G. Jensen (S) tilbudt ministeren at holde et møde om sagen. Ligeledes forgæves. Men Mariann Nørgaard har i næste uge en ny anledning til at spørge Staten. I den kommende uge vil Infrastrukturkommissionen nemlig præsentere sin rapport om nødvendige forbedringer i hele landet, herunder en 3. Limfjordsforbindelse. Og til puslespillet for det øvrige vejnet til en 3. forbindelse hører Ny Dallvej, Egnsplanvej og Mariendals Mølle-indføringen.