Staten må lave regler for nationalparker

KØBENHAVN:Hvis de kommende danske nationalparker skal blive en succes, er det nødvendigt med et overordnet nationalt bud på en lovgivning om nationalparkernes målsætning og forvaltningen af dem, mener Danmarks Naturfredningsforening. Derfor har foreningen skrevet til miljøminister Connie Hedegaard (K) og bedt om, at hun sætter følgegruppen for nationalparkerne i gang med at lave et nationalt regelsæt. Det er en del af følgegruppens kommissorium, og det haster med at få det gjort, mener foreningen. Mange af medlemmerne af DN's 200 lokalkomiteer er sammen med andre borgere engageret i borgergrupper, der for øjeblikket diskuterer lokale behov og ønsker til, hvad indholdet kan være i de syv områder af Danmark, der er udpeget til pilotprojekter. Dem skylder man, at der også er en national ansvarlighed omkring projekterne, påpeger Danmarks Naturfredningsforening. - Nu siger man bare: Find på hvad som helst, og så viser det sig måske, at der er tre af projekterne, som man alligevel ikke vil gennemføre. Så er der mange hundrede mennesker, der vil føle sig røvrendt, siger afdelingsleder Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening. Udtalelsen faldt på en statuskonference om nationalparkerne arrangeret af Naturrådet. Retningslinjerne fra den nationale følgegruppe skal blandt andet sikre, at projekterne opfylder målet om, at nationalparkerne bidrager til, at Danmark lever op til internationale aftaler. - Man skylder at fortælle, hvad de overordnede mål er, sagde Thomas Færgeman. De syv områder, der er udpeget som nationalparkforsøg, er Klitheder i Thy, Læsø, Lille Vildmose, Vadehavet, Mols Bjerge, Esrum Sø/Gribskov og Møn. Styregrupperne for de syv projekter skal 1. juli 2005 aflevere deres rapporter til politikerne. Foreløbig er forløbet efter Thomas Færgemans mening præget af "masser af proces" og ikke så megen substans. Generelt skrider de mange engagerede borgeres arbejde fremad i lokalområderne, men konferencen viste en meget forskellig tilgang til tingene fra område til område. Danmarks Naturfredningsforening vil i januar 2005 sammen med de øvrige grønne organisationer, DOF, Friluftsrådet og Verdensnaturfonden WWF holde en statuskonference, som skal være afgørende for, om organisationerne mener, at nationalparkerne styrker de grønne interesser nok. Nationalparkerne skal afgørende styrke naturen i Danmark, ellers vil de bare gøre ondt værre, er holdningen. - Der skal være en forskel på Lille Vildmose som nationalpark set i forhold til i dag, da det er et privatejet, fredet område beskyttet af Nature 2000, sagde Thomas Færgeman, der selv ser forskellen i en aktiv national forvaltningsplan og en konstant borgerinddragelse. /ritzau/

Forsiden